« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Rozpočet obce Neratov na rok 2023 - NÁVRH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Neratov na rok 2023_NÁVRH.pdf [0,10 MB]
I.Rozpočtové příjmy
<br> Třídy XXX XXXXX XXXX
<br> Třída X Daňové příjmy X XXX XXX,00 Kč
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 58 700,00 Kč
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 6 000,00 Kč
<br> Třída 4 Přijaté transfery 74 900,00 Kč
<br> CELKEM PŘÍJMY 4 283 600,00 Kč
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Třídy XXX XXXXX XXXX
<br> Třída X Běžné výdaje X XXX XXX,00 Kč
<br> Třída 6 Kapitálové výdaje 4 480 000,00 Kč
<br> CELKEM VÝDAJE 9 365 532,00 Kč
<br> 2022
<br> 4 283 600,00 Kč
<br> 9 365 532,00 Kč
<br> 5 081 932,00 Kč-
<br> 5 081 932,00 Kč
<br> Datum vyvěšení: 22.11.2022
<br> Datum sejmutí: 07.12.2022
<br> FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU Z PŘEBYTKU
<br> sumarizace
<br> Rozklikávací rozpočty minulých let,včetně plnění,jsou zveřejněné na Internetu viz
<br> https://monitor.statnipokladna.cz
<br> Podkladem pro tento návrh rozpočtu je podrobný rozpis rozpočtu,který je k nahlédnutí u starosty
<br> obce.Při schvalování rozpočtu bude tento podrobný rozpis rozpočtu rovněž k dispozici jak pro
<br> zastupitele,tak pro občany obce <.>
<br> ROZPOČET OBCE NERATOV NA ROK 2023
NÁVRH
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> SALDO PŘÍJMU a VÝDAJU
<br> Stránka 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/5783184


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz