« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Obec Kyšice,IČO 00234583 KEO4 1.105 UROGG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.7l2022
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX orgl org.? N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 1113 240 000,00 30 000,00 2?0 000,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 1211 4 055 000,00 16 000,00 4 071 000,00 Daň z přidané hodnoty 1345 405 000.00 3 000,00 408 000,00 Příjem z poplatku za obecní systém 1381 60 000.00 15 000,00 TB 000,00 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí Celkem za Par: 4 760 000,00 64 000,00 4 824 000.00 2321 2111 1 900 000,00 15 000,00 1 915 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za Par: 2321 1 900 000,00 15 000,00 1 915 000,00 Odvádění a čistění odpadních vod a 3319 2112 2 000,00 2 000,00 4 000,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného Celkem za Par: 3319 2 000.00 2 000,00 4 000,00 Ostatní záležitosti kultury 3399 2111 11 000,00 15 000,00 26 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za Par: 3399 11 000,00 15 000,00 26 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a Přůmy celkem 6 673 000,00 96 000,00 5 769 000,00 Výdaje Par Po! org.! orgz N+Z+Uz ZJ MU Puvodní hodnota Změna Po změně Název 3399 5139 10 000,00 10 000,00 20 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3399 5169 24 000.00 10 000,00 34 000.00 Nákup ostatních služeb 3399 5175 25 500,00 10 000,00 35 500,00 Pohoštění Celkem za Par: 3399 59 500,00 30 000,00 89 500,00 Ostatní záležitosti kultury.církví a 5112 5023 630 000,00 60 000.00 690 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a 6112 5031 0,00 6 000.00 6 000,00 Povinné pojistné na sociální Celkem za Far: 6112 630 000,00 66 000,00 696 000,00 Zastupitelstva obcí Výdaje celkem 689 500,00 96 000,00 785 500,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Příjmy Par Pol| Nst Zdr Uz org.! orgz Původní Změna Po změně Název 0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 9 861 435,00 64 000,00 9 925 435,00 Bez paragrafu 2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 1 900 000,00 15 000,00 1 91...

Načteno

edesky.cz/d/5782774


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz