« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konanou 13. a 14. ledna 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konanou 13. a 14. ledna 2023
lnformace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta Geské republikv
Vsouladu s ustanovením $ 14 odst.1,písm.d) zákona č.27512012 Sb <.>,o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuji informaci
o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 13.a 14 <.>
ledna 2023,v případě ll.kola ve dnech 27.a 28.ledna 2023 v městské části Brno-Bohunice
takto:
<br> Volební okrsek ě.100í
Dlouhá '1,3,Uzbecká
Volební místnost: ÚMČ aonunice,Dlouhá 3
<br> Volební okrsek ě.1002
Ukrajinská
Votební mÍstnost: ZŠ Arménská 21
<br> VoIební okrsek č.1003
Arménská,Běloruská
VolebnÍ místnost: ZŠ Arménská 21
<br> Volební okrsek ě.1004
Gruzínská' Moldavská
VolebnÍ místnost: ZŠ Arménská 21
<br> Volební okrsek ě.í005
Lány,Spodní 2 _ 12 sudá,Trat'ová 3,6,8' Bohunice č.ev' v jiŽní části MČ (oblast u Leskavy)
VolebnírnísfnosÍ; ZŠ Arménská 21 <,>
<br> Volební okrsek ě.1006
Rolnická,Spodní 14-- 18
Volební místnost: ZS Arménská 21
<br> Volební okrsek č.1007
Amerlingova,Bohuňova,Havelkova,Sobolova,Spodní 20 _24,Tříčtvrtní
Volební místnost: ZS Arménská 21
<br> Volební okrsek č.1008
Čeňka RůŽičky,DvořiŠtě,Elišky Přemyslovny,Hraničky,Humenná,LÍskovecká,Nové Nivky <,>
Podsedky,Souhrady,Vyh l ídalova,Za Kov árnou,Zadní,Žt iner
Volební mÍstnost: ZŠ Arménská 21
<br> Volební okrsek ě.1009
Jihlavská 2 - 19,21,Kamenice,Kejbaly,Na Pískové cestě,Netroufalky,NeuŽilova,Studentská <,>
Vohnoutova,Bohunice č.ev.v severníčásti MČ (oblast Kejbaly)
VolebnÍ místnost: zŠ veate1si to
<br> Volební okrsek č.í010
Jihlavská 20 (Fakultní nemocnice Brno),22,27,Pod nemocnicí
Volební místnost: zŠ veaqsi to
<br> Volební okrsek č.1011
okrouhlá 2 _ 28 sudá,Švermova '10,12,14
Volební místnost: zŠ veate1si to
<br> VoIební okrsek č,<.> 1012
okrouhlá 1 _ 19lichá,okrouhlá 30,32 a 34,Vedlejší
Volební místnost: zŠ Vedtejší 10
<br> Volební okrsek č.í013
Švermova 2 - 8 sudá,Švermova 1 _25 lichá
VolebnÍ místnost: zŠ VedtejŠí 1O
<br> V Brně,dne 23.11.2022
...

Načteno

edesky.cz/d/5782465

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz