« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Aukční vyhláška na prodej pozemku v kat. území Břežany u Lešan

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa KN.pdf [0,05 MB]
SFK?
<br> BFME
<br> 193/3 ?
<br> LF;-
<br> 9350
Aukční vyhláska[1].pdf [0,26 MB]
7565/SBN/2022-SBNM
Čj.: UZSVM/SBN/6396/2022-SBNM
<br>
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 13.12.2022 ve 13:30 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 15.12.2022 ve 13:30 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Benešov,se sídlem
Poštovní 2079,256 01 Benešov
<br> Kontaktní osobou je Bc.XXXX XXXXXXXXX,DiS <.>,tel.: XXX XXX XXX,e-mail:
hana.vilimkova@uzsvm.cz
<br>
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 200,00 Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-2220111/0710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 12.12.2022.Jako variabilní symbol
a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení
se k elektronické aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem
než bezhotovo...

Načteno

edesky.cz/d/5782452

Meta

Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz