« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Rozhodnutí - odstranění stavby - RD č.p. 47 Vacíkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - odstranění RD č.p. 47 Vacíkov.pdf (341.28 kB)
Městský úřad Březnice
Stavební úřad
<br> Náměstí 11,262 72 Březnice
<br>
<br>
Spis:
<br> Číslo jednací:
<br> 4563/2022/SÚ
<br> 5118/2022/MUBREZ/SÚ/NVes
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon
<br> E-mail:
<br> Vestfálová
<br> 318 403 170
<br> stavebni2@breznice.cz
<br> Březnice dne 22.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ODSTRANĚNÍ STAVBY
<br>
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Městského úřadu Březnice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona
<br> podklady pro odstranění stavby,které mu dne 5.10.2022 předložil a dne 13.10.2022 doplnil
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,U vodojemu č.p.782/11a,Praha 4-Libuš,142 00 Praha 411
<br> (dále jen "vlastník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Podle § 128 odst.4 stavebního zákona a § 18o odst.2 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> p o v o l u j e
<br> odstranění stavby
<br> rodinný dům č.p.47 Vacíkov
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.st.48 v obci Hvožďany a katastrálním území Vacíkov <.>
<br>
<br> Účel stavby:
<br> - zděný objekt,samostatně stojící,v havarijním stavu o zastavěné ploše 384 m2 dlouhodobě
nevyužívaný <,>
<br> - obytná dvoupodlažní část propojená se stodolou (konstrukcí krovu):
<br>  dispozice 1.NP – vícepokojová dispozice se značně degradovavými podlahami (vlhkost) i
obvodovými konstrukcemi (praskliny ve zdech,opadaná omítka) <,>
<br>  dispozice 2.NP – kuchyně,koupelna,pokoj <,>
<br> - hospodářská část - stodola,menší část – využívaná jako sklep,větší část využívaná ke skladu XXXX a
zemědělské techniky <,>
<br> - na místě zbouraného objektu...

Načteno

edesky.cz/d/5780263

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz