« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - vyhlášení nálezu č. 15/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚD- nález č. 15 č.j.15725 -2022.pdf
Město Štětí,Mírové náměstí 163,411 08 Štětí
<br> tel.: 416 859 315,e-mail: mesto@steti.cz,internet: www.steti.cz,IČ: 00264466
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyhlášení nálezu
<br>
Podle § 1053 odst.1 zákona č.89/2012 Sb.občanského zákoníku,Město Štětí oznamuje,že mu
byl oznámen nález,jejíž vlastník není znám <.>
<br> Číslo nálezu Datum nálezu Místo nálezu Popis nalezené věci
15/2022 22.11.2022 neuvedeno Jízdní kolo
<br> Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu,může nálezce,obec nebo jiná
osoba,které byla věc svěřena,nakládat s věcí jako poctivý držitel (§ 1057,odst.1 občanského
zákoníku) <.>
<br> Přihlásí-li se ten,kdo věc ztratil,nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení
nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu,vydá se mu věc jako výtěžek za ni stržený po
zaplacení nákladů nálezného (§ 1057,odst.2 občanského zákoníku) <.>
<br> Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu,nabude nálezce,obec nebo jiná osoba,které byla věc
svěřena,vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému (§ 1057,odst.3 občanského
zákoníku) <.>
<br> Upozorňujeme,že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo
k této věci a předložit průkaz totožnosti <.>
<br>
XXXXXX XXXXXXXX
referent podatelny
<br> Vyvěšeno na úřední desku dne: 22.11.2022
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2022
<br> č.jednací: 15725/2022/OS
vyřizuje.: Kočovská
tel: 416859315
e-mail: romana.kocovska@steti.cz
ve Štětí dne: 22.11.2022
<br>
<br>
<br>
2022-11-22T10:51:01+0000

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz