« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Ministerstvo životního prostředí - STANOVISKO ,,Plán dílčího povodí Berounky 2021-2027"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení zde (20.07 MB)
Ministerstvo životního prostředí
<br> Praha dne 18.listopadu 2022
Č.j.: MZP/2022/710/4291
Vyřizuje: Ing.Hejhal
Tel.: 267 122 730
E-mail: Jan.Hejhal@mzp.cz
<br> Odbor posuzování vlivll na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Rozdělovník
<br> STANOVISKO
<br> Ministerstva životního prostředí
<br> podle§ 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivll na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákon0 (zákon o posuzování vlivll
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> k návrhu koncepce
<br>,<,> Plán dílčího povodí Berounky 2021 - 2027"
<br> Předkladatel koncepce:
<br> Zpracovatelé hodnocení:
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
oosta@mzp cz
ISDS: 9gsaax4
www mzo cz
<br> Povodí Vltavy,státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> (držitel autorizace dle § 19 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vtivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zékonů (zákon o posuzování vlivtJ na životní
prostředí),ve znění pozdějších pieapisů,č.j.osvědčení <,>
resp.rozhodnutí o udělení autorizace: 5920/946/OPV/93 <,>
prodlouženo rozhodnutím č.j.: MZP/2021/710/5857)
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> Elektronický podpis
Mgr.XXXXX XXXXXXX
Ministerstvo životního prostředí
XX.XX.XXXXXX:XX
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivfl na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXX
<br> (držitel autorizace k provádění posouzení dle § XXi odst.2
zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny <,>
ve znent pozdějších piedplsů,č.j.osvědčení <,>
resp.rozhodnutí o udělení autorizace: 630/66/05 <,>
prodlouženo rozhodnutím č.j.: MZP/2020/630/507)
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX,Ph.O <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> prof.Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.O <.>
<br> Stručný popis koncepce:
<br> Plán dílčího povodí Berounky 2021 - 2027 (dále také „koncepce" či „POP BE") představuje
strategický...

Načteno

edesky.cz/d/5779779


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz