« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Schválený závěrečný účet obce Rašov za rok 2021 (pdf, 1.5 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet obce Rašov za rok 2021 (pdf, 1.5 MB)
Závěrečný účet
obce Rašov
za rok 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
<br> NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
<br> OBCE RAŠOV ZA ROK 2021
<br>
Hospodaření obce Rašov za rok 2021 bylo k datu 31.12.2021 uzavřeno
<br> schodkem,tj.rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši -1.406.048,96 Kč <.>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Rašov za rok 2021 je v souladu s ustanovením § 17 odst <.>
<br> 6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,zveřejněn na
<br> dobu 15–ti dnů od 14.06.2022 do 30.06.2022 na úřední desce Obecního úřadu
<br> v Rašově a souběžně na webových stránkách obce www.rasov.cz <.>
<br>
<br> Připomínky k Závěrečnému účtu obce Rašov za rok 2021 mohou občané uplatnit
<br> písemně ve lhůtě do 30.06.2022 na adresu: Obec Rašov,Rašov 50,679 23 Lomnice <,>
<br> nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva obce Rašov,které se uskuteční dne
<br> 30.06.2022 od 19,00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rašově <.>
<br>
<br> Úplné znění Závěrečného účtu obce Rašov za rok 2021 je možné prohlédnout
<br> na webových stránkách obce www.rasov.cz nebo na Obecním úřadě v Rašově <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br> UŽŠÍ ROZSAH ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE RAŠOV ZA ROK 2021
Územní samosprávný celek zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na
zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku.Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění
návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.Na úřední desce může být návrh zveřejněn v
užším rozsahu,který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle
nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření.Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu.Připomínky k návrhu závěrečného účtu
mohou ...

Načteno

edesky.cz/d/5779377

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz