« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Výzva k odstranění odstaveného vozidla (pdf, 388 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění odstaveného vozidla (pdf, 388 KB)
Obecní úřad Rašov
<br> Rašov 50,679 23
<br> IČO 00532151 rasov©seznam.cz
<br> ID DS jc8b52j
<br> (dále jen "obecní úřad Rašov")
<br> Výzva k odstranění odstaveného vozidla
<br> Obecní úřad Rašov dle 5 105 zákona č.542/2020 Sb <.>,o výrobcích s ukončenou životností,v platném znění,tímto vyzývá vlastníka odstaveného vozidla
<br> typ vozidla: osobní automobil
<br> model vozidla: Volkswagen Golf Combi registrační značka: 2P2 5895
<br> barva vozidla: bílá
<br> aby toto vozidlo odložené na pozemku číslo parcely 2204 v katastrálním území Rašov ve vlastnictví ZEAS Lysice,a.s <.>,neodkladně odstranil 2 uvedeného pozemku,nejpozději dojednoho měsíce od vyvěšení této výzvy na úřední desce obecního úřadu Rašov,tj.do 14.května 2023 <.>
<br> Pokud vlastník neodstraní vozidlo 2 uvedeného pozemku po marném uplynutí lhůty 1 měsíce od zveřejnění informace na úřední desce obecního úřadu Rašov,má se za to,že vozidlo je autovrak a obecní úřad Rašov naloží s autovrakem podle výše citovaného zákona o výrobcích s ukončenou životností.Náklady spojené s odstraněním autovraku je povinen uhradit obci vlastník opuštěného vozidla,uvedený v registru motorových vozidel <.>
<br> Dále může příslušný obecní úřad udělit pokutu až do výše 100.000,00 Kč fyzické osobě,která se dopustí přestupku tím,že umístí vozidlo s ukončenou životností nebo jeho podstatné části v rozporu s 9 104 odst.2 č.542/2020 Sb <.>,o výrobcích s ukončenou životností <.>
<br> v Rašově dne 14.dubna 2023 OBECNÍ ÚŘAD RAŠOV
<br> RAŠOV 50 379 23 Lomnice u Tišnovr
<br> XXXXX XXXXXXXX starosta obce

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz