« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2024-2025 - Město Březnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2024-2025 (209.33 kB)
Město Březnice
<br> číslo Skutečnost
<br> řádku k 31.10.2022 2023 2024 2025
<br> 1 Stav finančních prostředků k 1.1.17 084,48 10 344,13 10 398,89 9 527,89
<br> 2 třída 1 Daňové příjmy 68 288,92 80 855,00 81 000,00 81 000,00
<br> 3 třída 2 Nedaňové příjmy 18 712,75 28 689,27 29 000,00 29 000,00
<br> 4 třída 3 Kapitálové příjmy 5 003,37 40 000,00 20 000,00 7 000,00
<br> 5 třída 4 Přijaté dotace 19 146,69 6 414,20 7 500,00 7 500,00
<br> 6 (ř.2 až 5) Příjmy před konsolidací 111 151,73 155 958,47 137 500,00 124 500,00
<br> 7 Konsolidace 8 500,00
<br> 8 (ř.6 - 7) Příjmy celkem po konsolidaci 102 651,73 155 958,47 137 500,00 124 500,00
<br> 9 - úvěry krátkodobé (do 1 roku) 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10 - úvěry dlouhodobé 4 415,00 40 585,00 0,00 0,00
<br> 11 - příjem z vydání krátkodob.dluhopisů 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12 - příjem z vydání dlouhod.dluhopisů 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13 (ř.9 až12) Přijaté úvěry a komunální oblikace 4 415,00 40 585,00 0,00 0,00
<br> 15 třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje 95 610,42 114 924,66 120 000,00 120 000,00
<br> 16 třída 6 Kapitálové (Investiční) výdaje 21 868,53 46 979,05 5 700,00 6 200,00
<br> 17 (ř.15+16) Výdaje před konsolidací 117 478,95 161 903,71 125 700,00 126 200,00
<br> 18 Konsolidace 8 500,00
<br> 19 (ř.17-18) Výdaje po konsolidaci 108 978,95 161 903,71 125 700,00 126 200,00
<br> 20 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů
<br> 21 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 6 327,22 34 585,00 12 671,00 3 628,00
<br> 22 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu
<br> 23 - spátka jistiny dlouhodobého dluhopisu
<br> 24 - ostatní
<br> 25 (ř.20 až 24) Splátky jistin úvěrů a dluhopisů 6 327,22 34 585,00 12 671,00 3 628,00
<br> 27 Hotovost běžného roku -6 740,35 54,76 -871,00 -5 328,00
<br> 28 (ř.1+27) Stav finančních prostředků k 31.10./31.12.10 344,13 10 398,89 9 527,89 4 199,89
<br> Schválil: Ing.XXXX XXXXXXXXX,starosta
<br> Dne: XX.XX.XXXX
<br> Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2025
<br> Schválený zastupitelstvem města Březnice dne...

Načteno

edesky.cz/d/5778936


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz