« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Návrh rozpočtu města Blatná na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závazné vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím
Město Blatná Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím v Kč
<br> Organizace
<br> R
<br> U
<br> 2
<br> 0
<br> Neinvestiční
<br> příspěvek
<br> zřizovatele
<br> Odvod odpisů
<br> Investiční
<br> příspěvek
<br> zřizovatele
<br> Kulturní Plantáž Blatná 15 619 000,00 401 000,00 230 000,00
<br> Domov pro seniory 2 828 000,00 1 000 000,00 0,00
<br> Mateřská škola Šilhova 1 172 000,00 87 000,00 307 000,00
<br> Mateřská škola Vrchlického 1 812 000,00 240 000,00 0,00
<br> Základní škola J.A.Komenského 3 917 000,00 339 000,00 0,00
<br> Základní škola T.G.Masaryka 5 704 000,00 650 000,00 0,00
<br> Celkem 31 052 000,00 2 717 000,00 537 000,00
Fondy
Město Blatná
<br> Rozpočty fondů - návrh 2023
<br> Fond rezerv a rozvoje (FRR)
Plánovaný počáteční stav 23 000 000,00 Kč
<br> Příjmy - Kč
<br> Výdaje - Kč
<br> Plánovaný konečný stav 23 000 000,00 Kč
<br> Fond obnovy kanalizační a vodovodní sítě (FOKV)
Plánovaný počáteční stav včetně termínovaných vkladů 108 000 000,00 Kč
<br> Příjmy 9 927 000,00 Kč
<br> Připsané úroky 2 700 000,00 Kč
<br> ČEVAK - pronájem 7 227 000,00 Kč
<br> Výdaje 61 220 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol6121 - nová ČOV 60 000 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol5169 - monitoring kanalizace 70 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2310-pol5171 - obnova armatur Blatná 100 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol5171 - oprava šachet a vpustí 150 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-po5171 - kanalizace Žižkova 200 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2310-pol5171 - údržba vodovodních řadů 300 000,00 Kč
<br> orj6-odpa2321-pol5171 - údržba kanalizačních řadů 400 000,00 Kč
<br> Plánovaný konečný stav 56 707 000,00 Kč
Financování
Město Blatná Návrh rozpočtu 2023
<br> Financování
<br> Popis Částka v Kč
<br> Použití Fondu obnovy kanalizační a vodovodní sítě 51 293 000,00
<br> Použití fondu rezerv a rozvoje 0,00
<br> Snížení stavu peněžních prostředků na ostatních účtech města 32 707 000,00
<br> Financování celkem 84 000 000,00
Výdaje
Město Blatná Návrh rozpočtu 2023 - výdaje
<br> ODPA XXX XXXXXX v Kč POPIS
<br> XXXXXX XXXX X XXX XXX,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 002143 1 177 000,00 Cestovní ruch
<br> 003113 5339 20 000,00 Neinvest.transfery cizím příspěvkovým organizacím
<br> 003113 20 000,00 Základní školy
<br> 003119 5493 2 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> 003119 2 000,00 Ostatní záležitosti základního vzdělání
<br> 003319 5331 11 349 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 003319 5493 10 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> 003319 11 359 000,00 Ostatní záležitosti kultury
<br> 003322 5223 150 000,00 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
<br> 003322 150 000,00 Zachování a obnova kulturních památek
<br> 003341 5162 24 000,00 Služby elektronických komunikací
<br> 003341 5171 60 000,00 Opravy a udržování
<br> 003341 84 000,00 Rozhlas a televize
<br> 003399 5194 100 000,00 Výdaje na věcné dary
<br> 003399 100 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>
<br> 003419 5222 1 312 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 003419 5493 65 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
<br> 003419 1 377 000,00 Ostatní sportovní činnost
<br> 003429 5222 22 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 003429 5331 3 093 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
<br> 003429 5339 43 000,00 Neinvest.transfery cizím příspěvkovým organizacím
<br> 003429 3 158 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 003525 5221 20 000,00 Neinv.transf.fundacím,ústavům a obecně prosp.sp <.>
<br> 003525 20 000,00 Hospice
<br> 003741 5222 31 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 003741 31 000,00 Ochrana druhů a stanovišť
<br> 003749 5222 60 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
<br> 003749 60 000,00 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
<br> 004344 5221 24 000,00 Neinv.transf.fundacím,ústavům a obecně prosp.sp <.>
<br> 004344 24 000,00 Sociální rehabilitace
<br> 004...
Výdaje dle ORJ
Město Blatná
<br> O
<br> RJ
Návrh 2023 Běžné výdaje
<br> Kapitálové
<br> výdaje
<br> 1 22 113 000,00 22 113 000,00 0,00
<br> 2 58 234 000,00 57 884 000,00 350 000,00
<br> 3 12 832 000,00 12 525 000,00 307 000,00
<br> 4 1 038 000,00 1 038 000,00 0,00
<br> 5 24 787 000,00 24 787 000,00 0,00
<br> 6 164 201 000,00 51 041 000,00 113 160 000,00
<br> 7 5 695 000,00 4 595 000,00 1 100 000,00
<br> 9 18 818 000,00 18 818 000,00 0,00
<br> 12 1 282 000,00 1 282 000,00 0,00
<br> 309 000 000,00 194 083 000,00 114 917 000,00
<br> Odbor sociální
<br> Název
<br> Sekretariát starosty (městská policie,dotace <,>
<br> Plantáž)
<br> Finanční
<br> Odbor majetku,investic a rozvoje
<br> Odbor výstavby a územního plánování
<br> Odbor životního prostředí
<br> Návrh rozpočtu 2023
<br> Výdaje dle ORJ (odpovědných míst) v Kč
<br> Krizové řízení
<br> Celkem výdaje
<br> Školství
<br> Odbor správní a živnostenský úřad
Příjmy
Město Blatná Návrh rozpočtu 2023 - příjmy
<br> 1
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> ODPA XXX XXXXX Kč
<br> XXXXXX XXXX Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 21 000 000,00
<br> 000000 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 1 200 000,00
<br> 000000 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 3 500 000,00
<br> 000000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 26 000 000,00
<br> 000000 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je obec,s výjimkou daně
<br> vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
<br> 5 000 000,00
<br> 000000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 63 300 000,00
<br> 000000 1333 Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku 1 200 000,00
<br> 000000 1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5 000,00
<br> 000000 1341 Příjem z poplatku ze psů 180 000,00
<br> 000000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 200 000,00
<br> 000000 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 5 000 000,00
<br> 000000 1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 250 000,00
<br> 000000 1356 Příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 100 000,00
<br> 000000 1361 Příjem ze správních poplatků 3 300 000,00
<br> 000000 1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 700 000,00
<br> 000000 1511 Příjem daně z nemovitých věcí 7 065 000,00
<br> Daňové příjmy celkem 138 000 000,00
<br> Nedaňové příjmy
<br> ODPA XXX XXXXX Kč
<br> XXXXXX XXXX Nedaňové příjmy - splátky půjčky poskytnuté Technickým službám města Blatné 1 000 000,00
<br> 001032 2131 Nedaňové příjmy - nájem - lesy 406 000,00
<br> 002142 2111 Nedaňové příjmy - ubytovna - služby 771 000,00
<br> 002143 2122 Nedaňové příjmy - odvod příspěvkové organizace Kulturní Plantáž Blatná - část infocentrum 11 000,00
<br> 002169 2324 Nedaňové příjmy - náklady na odstranění nepovolených terénních ...
zde
Město Blatná
Tř.T.G.Masaryka 322
<br> 388 01 Blatná
<br> IČO 00250996
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023 (v Kč)
<br>
<br>
<br>
Schválený
<br> rozpočet 2022
<br> Očekávané
<br> plnění -
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> k 31.10.2022
<br> Návrh
<br> rozpočtu 2023
<br> Daňové příjmy 121 000 000,00 125 272 230,00 138 000 000,00
<br> Nedaňové příjmy 41 800 000,00 44 857 180,00 46 600 000,00
<br> Kapitálové příjmy 100 000,00 170 000,00 500 000,00
<br> Přijaté transfery 43 100 000,00 46 983 195,43 39 900 000,00
<br> Příjmy CELKEM 206 000 000,00 217 282 605,43 225 000 000,00
<br> Běžné výdaje 186 125 000,00 195 747 542,43 194 083 000,00
<br> Kapitálové výdaje 49 875 000,00 51 535 063,00 114 917 000,00
<br> Výdaje CELKEM 236 000 000,00 247 282 605,43 309 000 000,00
<br>
<br>
<br>
<br> SALDO -30 000 000,00 -30 000 000,00 -84 000 000,00
<br> Financování CELKEM 30 000 000,00 30 000 000,00 84 000 000,00
<br>
<br> Do listinné podoby návrhu je možno nahlédnout na odboru finančním a školství
<br> Městského úřadu Blatná,Tř.T.G.Masaryka 322 <.>
<br>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně do 06.12.2022
<br> nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města 07.12.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.11.2022
<br> Datum sejmutí z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/5778074

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz