« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Informace o konání 2. zasedání ZO dne 28. 11. 2022 v 18 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZO 28.11.2022
Informace o konání 2.zasedání Zastupitelstva obce Valašská Senice V pondělí 28.11.2022 V 18:00 hodin v sále Obecního úřadu Valašská Senice
<br> Program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu zasedání
<br> 3) Rozpočtové opatření č.8
<br> 4) Rozpočtové opatření č.9
<br> 5) Rozpočtové opatření č.10
<br> 6) Rozpočtové opatření č.11
<br> 7) Smlouva o poskytnutí finančního daru mezi Obcí Valašská Senice a Obcí Francova Lhota — zhotovení povrchu komunikace vedoucí ke kostelu sv.Štěpána ve Francově Lhotě
<br> 8) Veřejná zakázka — výběrové řízení „Rekonstrukce LC Do Ledovní“
<br> 9) Systém náležité péče hospodářského subjektu Obec Valašská Senice provádějícího těžbu a prodej dříví EUTR
<br> 10) Výstavba chodníku v horní části obce Valašská Senice
<br> ll) Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Valašská Senice
<br> 12) Záměr obce na odprodej části pozemku ve vlastnictví obce Valašská Senice p.č.3395/2 trvalý travní porost o výměře 47 m2 v k.ú.Valašská Senice
<br> 13) Záměr obce na odprodej části pozemku ve vlastnictví obce Valašská Senice p.č.1411/6 lesní pozemek o výměře 40 m2 v k.ú.Valašská Senice
<br> 14) Záměr obce na odprodej části pozemku ve vlastnictví obce Valašská Senice p.č.375/7 trvalý travní porost o výměře 3 m2 v k.ú.Valašská Senice
<br> 15) Záměr obce na odprodej části pozemku ve vlastnictví obce Valašská Senice p.č.1484/5 lesní pozemek o výměře 5 m2 v k.ú.Valašská Senice
<br> 16) Záměr obce na zřízení věcného břemene služebnosti vedení cesty a stezky na pozemku ve vlastnictví obce p.č.1706/7,p.č.3887/4 v k.ú.Valašská Senice,a služebnosti vedení inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví obce p.č.1706/7 v k.ú.Valašská Senice
<br> 17) Volba zástupce obce do Místní akční skupiny Hornolidečska
<br> 18) Určení zastupitele obce Valašská Sence pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace obce Valašská Senice
<br> 19) Žádost ZO ČSOP Nový J ičín o dar na provoz záchranné stanice pro vo...

Načteno

edesky.cz/d/5777078

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz