« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Návrh rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 6265 22 Navrh rozpoctu 2023
ozNÁMENÍ
o ZAH^JENí pnoJEDNÁvÁttí
<br> RozPoČTU
uĚsrsxÉ čÁsrl BRNo-BoHUNIcE
<br> NA ROK 2023
<br> wvĚŠENo DNE 21.11.2022
pŘlPoMírury pŘllínnÁ Do 06.12.2022
<br> VEDoucí FlNANČníHo oDBoRU
<br> ZASroÁru í znsru PITELSTVA nn ĚsrsxÉ ČÁSTl
BRNo-BoHUNlcE SE xotrtÁ DNE
<br> 07.12.2022
<br> Do listinné podoby navrhovaného rozpočtu lze nahlédnout na Finančním odboru
ÚvtČ Brno-Bohunice,Dlouhá 3,l.poschodí,dveře č.105 <.>
<br>
<br> 2022 2023
<br> s Po! Text Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet k
<br> 30.09 <.>
<br> Předpoklad
plněník
31.12 <.>
<br> Návrh
<br> Daňové př'jmy 2 010 2 086 2255 2 040
1122 Daňz mu rávn osob za obce 750 806 806 750
1 34 1 Po kze 450 4s0 410 410
1342 Po kz 10 30 69 80
1343 Poplatek za užíváníveřej ného prostranství 550 550 720 550
1 36 1 rávnípoplat 250 250 250 250
<br> Přijaté transfery 73 964 81 463 81 463 79 920
4111 Neinvestič ze SR - vol 0 644 644 0
4112 Neinvestič.přijaté transfery ze SR - státní správa 6 300 6 300 6 300 6 379
4116 Transfer MVSV Čn - spoo 0 1 558 1 558 0
4122 Transfer neinvestiční JSDH 0 94 94 0
<br> 6330 4137 Transfer z města Brna - neúčelový 52 476 52 476 52 476 60 180
6330 4137 Transfer z města Brna - účelový 1 912 1 912 I 9r2 1 898
6330 4137 Transfer z města Brna - 370 370 370 357
6330 4137 Transfer z města Brna - neinvestiční 0 2020 2 020 0
6330 4137 Finanční í za rok 2019 s městem Brnem 0 3 183 3 183 0
6330 4251 Transfer z města Brna - investiční 12 906 12 906 12906 11 1 06
<br> Nedaňové 4 140 4 873 5 145 4 387
1019 2131 z mu ků- 507 507 48s 500
2144 2132 Příjmy z pronájmu majetku - reklama 73 73 65 65
2169 2212 sankční -SU 50 50 J 10
2219 2322 Po stné náhrad 0 28 28 0
31 13 2122 ZŠaMŠ ílF 0 85 85 0
31 19 2229 Vratka dotace dotace - Bohunice 0 31 31 0
3233 2132 m z XXXX mu nemovitostí - svČ tuŽán XXX XXX XXX XXX
3233 2229 Vratka dotace - svČ tuza 0 158 158 0
3349 2 1 1 1 P z sluŽeb - inzerce v ''Našich Bohunicích'' 50 50 60 50
3399 2111 Tombola,vstu - obecní es 25 25 0 0
3429 2322 istné náh - mtnr 0 7,7 0
361 3 211...

Načteno

edesky.cz/d/5776672

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz