« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Březnicko, svazek obcí - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Březnicko, svazek obcí - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2025 (114.2 kB)
Březnicko,svazek obcí
<br> Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> IČ: 71173668
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Březnicko,svazek obcí v tis.Kč na
<br> období 2023-2025
<br>
<br>
č.ř.Rok
<br> 2022 2023 2024 2025
<br> A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.1 938 2 157 2 383 2 609
<br> P1 Třída 1 Daňové příjmy 0 0 0 0
<br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy 1 1 1 1
<br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy 0 0 0 0
<br> P4 Třída 4 Přijaté transfery 262 268 268 268
<br> Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (po konsolidaci) 262 269 269 269
<br> P5 - úvěry krátkodobé (do 1 roku) 0 0 0 0
<br> P6 - úvěry dlouhodobé 0 0 0 0
<br> P7 - ostatní (aktivní likvidita) 0 0 0 0
<br> Pf P5 až P7 Přijaté úvěry a aktivní politika 0 0 0 0
<br> P Pc + Pf KONSOLIDOVANÉ PŔÍJMY CELKEM 262 269 269 269
<br> V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční výdaje) 43 43 43 43
<br> V2 Třída 6 Kapitálové (investiční výdaje) 0 0 0 0
<br> Vc V1 + V2 Výdaje celkem (po konsolidaci) 43 43 43 43
<br> V3 - splátky jistiny krátkodobých úvěrů 0 0 0 0
<br> V4 - splátky jistiny dlouhodobých úvěrů 0 0 0 0
<br> V5 - ostatní (aktivní likvidita) 0 0 0 0
<br> Vf V3 až V5 Splátky jistin úvěrů,likvidita 0 0 0 0
<br> V Vc + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 43 43 43 43
<br> D P - V Hotovost běžného roku 219 226 226 226
<br> E A + D Hotovost na konci roku 2 157 2 383 2 609 2 835
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Březnici dne: 16.listopadu 2022
<br>
<br>
<br>
<br> Starosta svazku: Ing.XXXX XXXXXXXXX,v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce:
<br>
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/5776607


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz