« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Březnicko, svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Březnicko, svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2023 (94.15 kB)
IČ: 71173668
<br> Rozpočet
<br> na rok
<br> 2022 v
<br> tis.Kč
<br> Očekávané
<br> plnění
<br> rozpočtu na
<br> rok 2022 v
<br> tis.Kč
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok 2023
<br> v tis.Kč
<br> Rozpočtové příjmy:
<br> 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 268 261,75 268
6310 2141 Obec.příj.a výd.z fin.operací-příjmy z úroků 0,5 0,5 0,5
<br> Celkem 268,5 262,25 268,5
<br> Rozpočtové výdaje:
<br> 6310 5163 Obec.příj.a výd.z fin.operací-služby pen.ús.2 2 2
<br> 6409 5021 Ostatní činnosti j.n.-ost.osobní náklady 1,5 1,5 1,5
6409 5139 Ostatní činnosti j.n.-nákup materiálu 2 2 2
6409 5169 Ostatní činnosti j.n.-nákup služeb 32 32 32
6409 5175 Ostatní činnosti j.n.-pohoštění 3,5 3,5 3,5
6409 5179 Ostatní činnosti j.n.-ostatní nákupy 2 2 2
<br> Celkem 43 43 43
<br> Financování:
<br> 8115 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtě -225,5 -219,25 -225,5
<br> V Březnici dne 16.listopadu 2022
<br> Starosta svazku: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Vyvěšeno na úřední desce:
<br> Sejmuto z úřední desky:
<br> Návrh rozpočtu Březnicko,svazek obcí na rok 2023

Načteno

edesky.cz/d/5776606


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz