« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Návrh rozpočtu na rok 2023 - Město Březnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtuna rok 2023 výdaje dle § (36.52 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2023 - souhrn výdajů dle $ (v tis.Kč)
<br> IČO: 00242004 Město Březnice Sestava: PR13
--------------------------------------------------------------------------------------------
ROZPOČET
Běžné Kapitálové
$ Text výdaje výdaje Celkem
============================================================================================
<br> Skupina 1:
Zemědělství,lesní hosp.a ryb.610,00 0,00 610,00
1032 Podpora produkční činnosti 610,00 0,00 610,00
<br> Skupina 2:
Průmysl.a ost.odvětví hospod.11 115,00 38 279,00 49 394,00
2143 Cestovní ruch 1 498,00 0,00 1 498,00
2212 Silnice 3 498,00 17 787,00 21 285,00
2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 50,00 0,00 50,00
2221 Provoz veřej.silniční dopravy 305,00 0,00 305,00
2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 35,00 0,00 35,00
2310 Pitná voda 754,00 3 445,76 4 199,76
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 4 780,00 15 862,24 20 642,24
2333 Úpravy drobných vodních toků 50,00 0,00 50,00
2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 145,00 1 184,00 1 329,00
<br> Skupina 3:
Služby pro fyzické osoby 63 331,16 8 355,05 71 686,21
3111 Mateřské školy 1 984,00 0,00 1 984,00
3113 Základní školy 7 650,00 900,00 8 550,00
3231 Základní umělecké školy 700,00 0,00 700,00
3313 Film.tvorba,distr <.>,kina,audiov 367,00 40,00 407,00
3314 Činnosti knihovnické 1 480,00 0,00 1 480,00
3319 Ost.záležitosti kultury 2 197,10 100,00 2 297,10
3322 Zachování a obnova kult.památ.766,80 0,00 766,80
3326 Poř <.>,zach <.>,obn.hod.míst.kult.p 26,00 0,00 26,00
3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř.300,00 0,00 300,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 280,10 0,00 3 280,10
3399 Ost.zál.kult <.>,círk <.>,sděl.pros.105,00 0,00 105,00
3412 Sport.zařízení ve vlast.obce 355,00 0,00 355,00
3419 Ostatní sportovní činnost 1 000,00 0,00 1 000,00
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 765,00 300,00 1 065,00
3511 Všeobecná ambulantní péče 325,00 0,00 325,00
3612 Bytové hospodářství 17 803,55 0,00 17 803,55
3613 Nebytové hospodářství 2 473,61 0,00 2 473,61
3631 Veřejné osvětlení 1 786,00 3 150,...
Návrh rozpočtu na rok 2023 (69.84 kB)

Načteno

edesky.cz/d/5774254

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz