« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0474166_22_4_Pril._vykres_c._D.1.5.b.05_Kastanova_fixed_-16.11.22 (1)
2x
<br> 2x
<br> ul.Kaštanová
<br> 3,5
t
<br> PLACENÉ
<br> ZDARMA
90 MINUT
<br> 100 Kč/hod
<br> PARKOVÁNÍ
<br> V1a
tl.0,125 mNAVÁDĚCÍ
<br> SYMBOL
č.226
<br> IP12
<br> č.225
E13
<br> P4
<br> V10f
č.225
<br> V10b
tl.0,125 m
<br> V10b
tl.0,125 m
<br> V10f
č.225
<br> V10f
č.225
<br> V10a
tl.0,125 m
<br> V10b
tl.0,125 m
<br> V10b
tl.0,125 m
<br> V10a
tl.0,125 m
<br> V10b
tl.0,125 m
<br> V10b
tl.0,125 m
<br> V9a
<br> V9a
<br> V1a
tl.0,125 m
<br> V2b
1,5/1,5m
tl.0,25 m
<br> V1a
tl.0,125 m
<br> V13
<br> V2b
1,5/1,5m
tl.0,25 m
<br> V5
tl.0,50 m
<br> V1a
tl.0,125 m
<br> V2b
1,5/1,5m
tl.0,25 m
<br> B4
E7b
<br> E13
B1
<br> MIM
O Z
<br> ÁSO
BO
<br> VÁN
Í
<br> IP12č.226,1x
E13
<br> IP12č.225,3x
E13
<br> IP12
č.226,1x
E13
<br> IP12
č.225,3x
E13
<br> IP19
<br> 3,5 t
<br> B43,5 t
E13
<br> MIM
O Z
<br> ÁSO
BO
<br> VÁN
Í
<br> E13
MIM
<br> O Z
ÁSO
<br> BO
VÁN
<br> Í
<br> IP12č.225,3x
E13
<br> IP12
č.225,3x
E13
<br> PLACENÉ
<br> IP13c
ZDARMA
<br> 90 MINUT
<br> E13MIMO ZÁSOBOVÁNÍ
<br> 100 Kč/hod
<br> PARKOVÁNÍ
<br> E 13
IZ 8bB20a
<br> 20
<br> 3,5
t
<br> 3,5
t
<br> B43,5 t
<br> 3,5 t
<br> IP13c
<br> E13MIMO ZÁSOBOVÁNÍ
<br> E 13
IZ 8aB20a
<br> 20B43,5 t
<br> V12c
tl.0,125 m - ŽLUTÁ
<br> V13
<br> V4
tl.0,125 m
<br> V13
<br> V12c
tl.0,125 m - ŽLUTÁ
<br> V12c
tl.0,125 m - ŽLUTÁ
<br> INSTALOVAT
<br> V4
tl.0,125 m
<br> INSTALOVAT
<br> V10b INSTALOVAT
tl.0,125 m
<br> V10b INSTALOVAT
tl.0,125 m
<br> V10bINSTALOVAT
tl.0,125 m
<br> V13 INSTALOVAT
<br> V10f
č.225
<br> INSTALOVAT
<br> SYMBOL
č.226
<br> INSTALOVAT
<br> V10bINSTALOVAT
tl.0,125 m
<br> V10bINSTALOVAT
tl.0,125 m
<br> IP12
INSTALOVAT
<br> č.225
E13
<br> INSTALOVAT
<br> IP12
INSTALOVAT
<br> č.226,1x
E13
<br> INSTALOVAT
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> C4a
<br> SYMBOL
č.406
<br> IJ7
E13
<br> IJ7
E13
<br> V10d
0,5/0,5m
tl.0,25 m
<br> INSTALOVAT
<br> ZMENŠENÁ VELIKOST
<br> C4a
INSTALOVAT
<br> V13 INSTALOVAT
<br> 1 MÍSTO
<br> MAX.2h
NABÍJENÍ
<br> POUZE PRO
<br> 1 MÍSTO
<br> MAX.2h
NA...
Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
UMČ Brno—Tuřany Doručeno: 16.11.2022 MČBT/7574/2022/Fis
<br> listy,druh.p ílohy.2
<br> 233331353“l|llllljíl/111111111! _
<br> 5P— ZN-í 5400/0D/MMB/0441436/2022/4 WŘEZUJE: lng.Mírosiav Zavadil Brno 16.11.2022 Č.J.: MMB/0559200/2022/ZAV TEL-fE-MAIL: 542 174 TSS/zavadil.miroslanbrnocz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — veřejně přístupné účelové komunikaci pod názvem stavby „Výrobní,skladovací a prodejní prostory s administrativou,Brno,ul.Kaštanová“ a veřejně přístupné účelové komunikaci,ulice Kaštanová,Brno — výzva k podávání připomínek a námitek dotčených osob
<br> Vyvěšeno dne: 1 & '"“ 2022
<br> Sejmuto dne: 19 42' 2022
<br> ŠÍMWÉRNÍ měs-m anne Městská část Brno - Tuřany 620 00 Brno,Tořonslsqí nám,1
<br> MJ
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle & 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a ozměnách některých zákonů (zákon osilničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne 31.08.2022,podání zn.21/Ho/086,ze dne 31.05.2021.společnosti IMAG Architekt,s.r.o <.>,IČO: 63485672,se sídlem Lidická 49,602 00 Brno,s doplněním dne 22.09.2022,na základě výzvy MMB ze dne 15.09.2022,k odstranění jeho nedostatků,ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupné účelové komunikaci pod názvem stavby „Výrobní,skladovací a prodejní prostory s administrativou,Brno,ul.Kaštanová“ a veřejně přístupné účelové komunikaci,ulice Kaštanová,Brno-Tuřany,společnosti OC Kaštanová,a.s <.>,IČO: 06098061,se sídlem Šumavská 519/35,602 00 Brno,formou příslušného výkresu číslo D.1.5.b.05,„název SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,„stavba Výrobní,skladovací a prodejní prostory s administrativou,Brno,ul.Kaštanová,„k.ú.612 227 Brněnské lvanovice...

Načteno

edesky.cz/d/5773546

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Dopravní informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz