« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Správy silnic Olomouckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Správy silnic Olomouckého kraje
Rada Olomouckého kraje
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky
<br> Správy silnic Olomouckého kraje,příspěvkové organizace,IČO 70960399 <,>
se sídlem Lipenská 120,Olomouc <,>
<br> na dobu neurčitou
<br>
Požadavky:
<br> - ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu;
- vysokoškolské vzdělání dopravního,ekonomického nebo právního směru
<br> výhodou;
- praxe ve vedoucí pozici minimálně 5 let v posledních 15 letech,zkušenosti
<br> s vedením týmu větším než 40 osob výhodou;
- znalosti problematiky silničního hospodářství a údržby pozemních komunikací;
- praxe v oblasti silničního hospodářství výhodou;
- znalost příslušných právních předpisů (zejména zákon o pozemních
<br> komunikacích,občanský zákoník,stavební zákon,zákon o krajích,zákon
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,personalistika,veřejné
zakázky);
<br> - organizační a komunikační schopnosti,analytické myšlení,dobrá řídící
a koncepční práce;
<br> - samostatnost,vysoké pracovní nasazení;
- občanská a morální bezúhonnost;
- uživatelská znalost práce na PC (Word,Excel,Internet);
- řidičský průkaz skupiny B <.>
<br> Předpoklady:
<br> - fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická
osoba,která je cizím státním příslušníkem a má v České republice trvalý pobyt <,>
a dosáhla věku 18 let;
<br> - způsobilost k právním úkonům;
- bezúhonnost <.>
<br> Náležitosti přihlášky:
<br> - jméno,příjmení,titul;
- datum a místo narození;
- státní příslušnost;
- místo trvalého pobytu;
- telefonní spojení;
- datum a podpis;
- jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu a povolení k pobytu <.>
<br> K přihlášce je třeba doložit:
<br> - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- profesní životopis s uvedením průběhu dosavadní praxe,se zdůrazněním praxe
<br> na pozicích,kde mohl uchazeč/uchazečka získat relevantní zkušenosti
(opatřený datem a podpisem uchazeče);
<br> - originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),u ...

Načteno

edesky.cz/d/5772959


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz