« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Výběrové řízení - účetní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - účetní
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br> Úřad městské části Brno-Jehnice vyhlašuje v souladu s ustanovením © 6 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“),veřejnou výzvu na obsazení funkčního místa
<br> „Ucetm “
<br> (pracovní poměr na dobu neurčitou,možnost práce ina zkrácený pracovní úvazek)
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brno-Jehnice,nám.3.května 5,621 00 Brno
<br> Požadujeme: ' středoškolské vzdělání s maturitou ekonomického směru.účetní praxi ' znalost práce na PC (Excel,Word)
<br>.Orientace v rozpočtové skladbě,praxe v podmínkách obce,znalost účetnictví :: účetního systému GINIS
<br> Platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb.„
<br> Předpokládaný nástup: dle domluvy
<br> Uchazeč doručí na ÚMČ písemnou přihlášku s těmito náležitostmi: jméno,příjmení,uchazeče
<br> datum a místo narození uchazeče
<br> státní příslušnost uchazeče
<br> místo trvalého pobytu uchazeče
<br> datum a podpis uchazeče
<br> číslo občanského úřadu
<br> tel.kontakL e-mail,adresa uchazeče
<br> K přihlášce připojí:.strukmrovaný životopis s dosavadní praxí.výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.ověřená kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> Podklady dle 5 4 zákona č.312/2002 Sb.zákona o úřednících samosprávných celků.<.> statní občanství České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,<.> dosažení věku 181et.způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.ovládání jednacího jazyka,Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami předejte v uzavřené obálce s názvem: „ Učetní“ V úředních dnech pondělí od 8.00 XXX do XX hod a středa od XX XXX do XX hod na
<br> níže uvedené adrese nebo zašlete neipozděii do 5.12.2022 (včetně) na níže uvedenou adresu.Uvedeným dnem musí být přihláška doručena.'
<br> Adresa pro doručení: Úřad městské části lšrno — Jehnice,nám.3.května 5,PSČ 621 00 Brno — Jehnice,k ...

Načteno

edesky.cz/d/5772119

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz