« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - OOP -ulice Mutěnická - opravy a modernizace domu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP -ulice Mutěnická - opravy a modernizace domu
Magistrát města Brna
<br> Č- J-= MMB/0529227120221NEM VYŘiZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX SP' ZN': 5400/OD1MM8105030411'2022/2 TEL-l'E-MAIL'.542 174 G1'Hnernecek'micha|©brno_cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodně úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne: % JíyÍÚZ/Lf
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí : úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB"),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného organu.vedeného pod č.j.: KRPB—206077-1íČJ-2022—06020l,v kontextu č.j.: KRPB-145686-1IČJ-2021-0602DI,ze dne 10.10.2022,jimž je podle 5 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR") <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,s t a n o v i
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci: ul.Mutěnická.Vše bude provedeno v rozsahu uvedeného výkresu: č.přílohy 2,kterýje nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,zpracovaného spol.ZNAKOM s.r.o <.>,Zengrova 2694/4,Brno-Židenice,615 00 Brno,IČ: 26264641 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu opravy a modernizace domu,ul.Mutěnická <.>
<br> Předpokládaný termín bude 15.11.2022 — 30.11.2022.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace,resp.rozhodnutí o uzavírce dle zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o P...

Načteno

edesky.cz/d/5772117

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz