« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Záměr - MMB/0538507/2022/Vich

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - MMB/0538507/2022/Vich
č.j.MMB/0538507/2022/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat.směnit,darovat.pronaimout1 gropachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat iako výgrosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V Souladu s ustanovením & 39,odstavec I,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.propachtování pozemků - části p.č.1451/36 orná půda o výměře 186 m 2 - části p.č.1451/36 orná půda o výměře 2426 m 1 - p.č.1451/37 orná půda :: výměře 8 m 2 - p.č.1451/39 orná půda o výměře 980 m z v k.ú.Modřice
<br> ('injbrmuce () uvedeném záměru a dar/šifra paStupu i mapavé podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Bc.Frimmelavá.Majer/(mý odbor Magix/rám města Brna,Malinmwkéha nám.3,601 6 7 Brno,dv.216,tel.542173085.e-mait:ji'immeiom.running/urna.uz)
<br> č.j.MMB/0538507/2022/V ich
<br> 2.pronájem části pozemku p.č.462/3,ostatní plocha,jiná piocha,o výměře 17 m * a částí pozemků: - p.č.462/8,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 6 m z,- p.č.462/9,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 249 m *,- p.č.462/10,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 42 m *,vše v k.ú.Bystrc
<br> Stallman! náma Brnu m SW:—505 na i '.'" n'
<br> HM SQEED s.r.o.mis! W.až.“55 - XXX,pá “R,—w m“.asmat.MW - a m“ mime,ně “% 142110 za: mama.mame-193121312;
<br> MŠ./35?
<br> k.ú.Byebe
<br> Říš/fr?
<br> Lokalita - Obvodová
<br> Moohwa mše./ta amo,MajMwý mam „_„áq mnam-mnmwmmmlzl.' WW! 11300 (horor-matre () uvedeném :áméru a dalším postupu i mapové podklady k nahfédnun' Vám poskytne Mgr.Vinterová,Majer/(0135 odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám-_ 3,601 67 Brno,dv.2587.tel.542173165,email?: vín erov.em: aby: o.z
<br> č.j.MMB/0538507/2022/Vich
<br> 3.propachtování pozemku p.č.370/106 ostatní plocha,manipulační plocha o výměře 671 m * v k.ú.Dolni Heršpice
<br> (írďommce o uvedeném záměru a dalším poxtupn i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mg...

Načteno

edesky.cz/d/5772116

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz