« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - OOP - ulice Vlčnovská -zpomalovací práh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP - ulice Vlčnovská -zpomalovací práh
Magistrát města Brna Odbor dopravy
<br> SP.ZN.: 5400/ODIMM810551BBB/202116 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXX Brno XXXXXXXX č.J.: MMB/XXXXXXXíXXXXíRY TELJE-MAIL: XXX 174 763,ryba.peter©brno_cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Návrh stanoveni místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,ulice Vlčnovská,Brno - výzva k podání připomínek a námitek dotčených osob
<br> Vyvěšeno dne: oz,4/7,učí/„ČZ <,>
<br> Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přistup dne:
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě objednávky statutárního města Brna,Magistrátu města Brna,odboru dopravy,ze dne 22.10.2021,zaslano 26.10.2022,č.j.: MMB/0552355í2021/RY,sp.zn.: 5400iOD/MMBJ'0551888120212.obdržel dne 19.09 2022 návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci— místní komunikaci III třídy.ulice Vlčnovská Brno formou výkresu číslo.06 pod názvem: „DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ" název akce: „ULICE VLČNOVSKÁ— ZPOIVIALOVACÍ PRÁH 80 101 Stavební úpravy“,datum: „KVĚTEN 2022“,formát: „2A měřítko: „neuvedeno“,stupeň: „PDPS“ číslo archivní: „917" zpracovaný společností Brněnské komunikace a.s <.>,|Č0:60733098,Středisko dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno <.>
<br> MMB dne 19.09.2022 zaslal dotčenému orgánu podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu —- Policii České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,návrh stanoveni místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikace lil.třídy,uiiCe Vlčnovská,Brno,formou výkresuč.<.> 06 uvedeného v předchozím odstavci tohoto návrhu opatření o...

Načteno

edesky.cz/d/5772110

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz