« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0330762_22_9_Pril_vykres_103-03_Pratecka_x_Vitezna (5)
Ka
rku
<br> lín
ov
<br> a
<br> D˝LNY
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> TENISOVÉ KURTY
<br> OBJEKT S FIRMOU
<br> SERVIS
<br> FIREMN˝ OBJEKT
<br> TENISOVÉ KURTY
<br> HØBITOV
<br> HØBITOV
<br> ZAST.M
HD
<br> GAR <.>
<br> SKLAD
<br> PA
RK
<br> O
V
<br> IŠTÌ
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> C
H
<br> A
T
<br> A
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> GA
R`Ž
<br> C
H
<br> R
`
M
<br> C
˝
R
<br> K
V
<br> E
¨
<br> E
S
<br> K
O
<br> S
L
<br> O
V
<br> E
N
<br> S
K
<br> É H
U
<br> S
I
T
<br> S
K
<br> É
<br> RD
<br> RD
<br> RD
<br> NOVOSTAVBA
<br> nezp <.>
<br> n
e
z
p
<.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> d
l
<.>
<br> zÆm <.>
zÆm <.>
<br> zÆm <.>
zÆm <.>
<br> z
Æ
<br> m
<.>
<br> zÆ
m
<br> <.>
<br> št <.>
<br> št <.>
<br> z
Æ
<br> m
<.>
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> asf <.>
<br> b
<.> d
<br> l <.>
<br> asf <.>
<br> b
e
t <.>
<br> b
e
t <.>
<br> štìrk
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl.b <.>
<br> asf <.>
<br> zÆm <.>
<br> b.dl <.>
<br> v.dl <.>
<br> asf <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> b
<.>
d
l
<.>
<br> b
<.>
d
l
<.>
<br> b.dl <.>
b.dl <.>
<br> b.dl <.>
b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b
<.>
d
<br> l
<.>
<br> b
<.>
d
l
<.>
<br> b.dl <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> asf <.>
<br> zÆhon
<br> płístłe
šek
<br> kompost
<br> k
ł
o
v
i
n
y
a
<br> s
t
r
o
m
<br> y
<br> n
e
z
p
<.>
<br> c
e
s
t
a
<br> nezp.cesta
<br> n
e
z
p
<.>
<br> c
e
s
t
a
<br> štìrk
<br> zÆm <.>
<br> b <.>
<br> n
e
z
p
<.>
<br> nezp <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> z.dl <.>
<br> b
<.> d
<br> l <.>
<br> dl <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> štìrk
<br> štìrk
<br> štìrk
<br> štìrk
<br> štìrk
<br> asf <.>
<br> d
l <.>
<br> z.dl <.>
<br> b
<.> d
<br> l <.>
<br> z.dl <.>
<br> zÆm <.>
<br> płístłešek
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> z
<.>
d
l
<.>
<br> z.dl <.>
<br> z.dl <.>
<br> r
<br> r
<br> r
<br> r
<br> r
<br> r
<br> r
<br> r
<br> r
<br> r
<br> IP
4
<br> b
<br> B 2
<br> C 2b
<br> B 11
<br> E 13
<br> MIM...
0330762_22_9_Pril_vykres_103-02_Pratecka_x_Vitezna (1)
0,27
<br> +
0
<,> 0
<br> 0
-
<br> +0,00
-
<br> +0,00
-
<br> b.dl.0,10x0,20
<br> b
<.> d
<br> l <.>
0
<br>,1
0
x
0
<,> 2
<br> 0
<br> +0,00
-
<br> +0,00
-
<br> l.a <.>
<br> b.dl.0,10x0,20
<br> +0,05
<br> +0,07
<br> +
0
<,> 0
<br> 0
<br> -
<br> 0,75
<br> +0,03
<br> z.dl <.>
<br> +0,03
<br> 4077
231.07
<br> 4078
<br> 230.94
<br> asf <.>
b.o <.>
<br> b.o <.>
<br> b
<.> o
<br> <.>
<br> z.o <.>
<br> b
<.> o
<br> <.>
<br> b.o <.>
<br> z.dl <.>
<br> z.dl <.>
<br> z.o <.>
<br> z
<.> o
<br> <.>
<br> +0,00
-
<br> +0,00
-
<br> +0,00
-
<br> b.o <.>
<br> b.o <.>
<br> b.o <.>
<br> +0,00
-
<br> z
<.> o
<br> <.>
<br> z
<.> o
<br> <.>
<br> z.o <.>
<br> odpad <.>
koš
<br> a
s
f
<.>
<br> asf <.>
<br> PrateckÆ
<br> PrateckÆ
<br> z.o <.>
<br> štìrk b.o <.>
<br> b.dl.0,10x0,20
<br> z.o <.>
z.o <.>
<br> z
<.> o
<br> <.>
<br> z
<.> o
<br> <.>
z
<.> o
<br> <.>
<br> z
<.> o
<br>.z
<.> o
<br> <.>
<br> b.o <.>
<br> b.o <.>
<br> z.o <.>
<br> l.a <.>
<br> l.a <.>
<br> b.o <.>
<br> b
<.> o
<br> <.>
<br> b
<.> o
<br> <.>
<br> b
<.> o
<br> <.>
<br> b.o <.>
<br> b
<.> o
<br> <.>
<br> l.a <.>
<br> l.a <.>
<br> b.dl.0,10x0,20
<br> zastÆ
vka M
<br> HD
<br> hłbitov
<br> 2
<,> 0
<br> 5
<,> 8
<br> 2
<br> 2,5
2,5
<br> 2,5
2,5
<br> 2,5
2,5
<br> š.4,0
<br> V 7a
<br> IJ
4
<br> a
<br> 3,5
<br> B
U
<br> S
<br> B
U
<br> S
<br> IJ
4
<br> a
<br> 1 x
<br> IP 12
<br> E 13Łíslice 1x
+ symbol 225
<br> 2,5
<br> 2,5
2,5
<br> 2,75
<br> 3,0
<br> IP
6
<br> V 11a
<br> 13,0
<br> 3,0
<br> 3,0
<br> 5
<,> 0
<br> 2
<,> 5 R
<br> 1
5
<br> R 3
<br> V
1
<br> 0
bV
<br> 1
0
f
<br> 3
<,> 0
<br> 2
<,> 5
<br> V
ítìzn
<br> Æ
- œ
<br> Ł
elo
<br> v
Æ
<br> k
o
m
<br> u
n
ik
<br> ace
<br> V
1
<br> 2
a
<br> 3,0
2,6
<br> 8,4
<br> 2,0
<br> r 2
<br> r 2
<br> r 1
<br> 2
<,> 9
<br> 0
<,> 5
<br> R 350
<br> 3,6
<br> 2,0 p
łíl
<br> ež
ito
<br> st
ný
<br> v
je
<br> zd
<br> už
ív
<br> Æ
ný
<br> p
ou
<br> ze
sp
<br> rÆ
vo
<br> u
hł
<br> bi
to
<br> va
<br> r 2
<br> 0,5
<br> 0,8
<br> 1,0
<br> 0,8
<br> r 1
<br> s
<br> s
<br> s
<br> PrateckÆ
<br> prøtah sil...
0330762_22_9_Pril_vykres_103-02.1_Pratecka_x_Vitezna (1)
0,27
<br> +
0
<,> 0
<br> 0
-
<br> +0,00
-
<br> +0,00
-
<br> b.dl.0,10x0,20
<br> b
<.> d
<br> l <.>
0
<br>,1
0
x
0
<,> 2
<br> 0
<br> +0,00
-
<br> +0,00
-
<br> l.a <.>
<br> b.dl.0,10x0,20
<br> +0,05
<br> +0,07
<br> +
0
<,> 0
<br> 0
<br> -
<br> 0,75
<br> +0,03
<br> z.dl <.>
<br> +0,03
<br> 4077
231.07
<br> 4078
<br> 230.94
<br> asf <.>
b.o <.>
<br> b.o <.>
<br> b
<.> o
<br> <.>
<br> z.o <.>
<br> b
<.> o
<br> <.>
<br> b.o <.>
<br> z.dl <.>
<br> z.dl <.>
<br> z.o <.>
<br> z
<.> o
<br> <.>
<br> +0,00
-
<br> +0,00
-
<br> +0,00
-
<br> b.o <.>
<br> b.o <.>
<br> b.o <.>
<br> +0,00
-
<br> z
<.> o
<br> <.>
<br> z
<.> o
<br> <.>
<br> z.o <.>
<br> odpad <.>
koš
<br> a
s
f
<.>
<br> asf <.>
<br> PrateckÆ
<br> PrateckÆ
<br> z.o <.>
<br> štìrk b.o <.>
<br> b.dl.0,10x0,20
<br> z.o <.>
z.o <.>
<br> z
<.> o
<br> <.>
<br> z
<.> o
<br> <.>
z
<.> o
<br> <.>
<br> z
<.> o
<br>.z
<.> o
<br> <.>
<br> b.o <.>
<br> b.o <.>
<br> z.o <.>
<br> l.a <.>
<br> l.a <.>
<br> b.o <.>
<br> b
<.> o
<br> <.>
<br> b
<.> o
<br> <.>
<br> b
<.> o
<br> <.>
<br> b.o <.>
<br> b
<.> o
<br> <.>
<br> l.a <.>
<br> l.a <.>
<br> b.dl.0,10x0,20
<br> zastÆ
vka M
<br> HD
<br> hłbitov
<br> 2
<,> 0
<br> 5
<,> 8
<br> 2
<br> 2,5
2,5
<br> 2,5
2,5
<br> 2,5
2,5
<br> š.4,0
<br> V 7a
<br> IJ
4
<br> a
<br> 3,5
<br> B
U
<br> S
<br> B
U
<br> S
<br> IJ
4
<br> a
<br> 1 x
<br> IP 12
<br> E 13Łíslice 1x
+ symbol 225
<br> 2,5
<br> 2,5
2,5
<br> 2,75
<br> 3,0
<br> IP
6
<br> IP
6
<br> V 11a
<br> 13,0
<br> 3,0
<br> 3,0
<br> 5
<,> 0
<br> 2
<,> 5 R
<br> 1
5
<br> R 3
<br> V
1
<br> 0
bV
<br> 1
0
f
<br> 3
<,> 0
<br> 2
<,> 5
<br> V
ítìzn
<br> Æ
- œ
<br> Ł
elo
<br> v
Æ
<br> k
o
m
<br> u
n
ik
<br> ace
<br> V
1
<br> 2
a
<br> 3,0
2,6
<br> 8,4
<br> 2,0
<br> r 2
<br> r 2
<br> r 1
<br> 2
<,> 9
<br> 0
<,> 5
<br> R 350
<br> 3,6
<br> 2,0 p
łíl
<br> ež
ito
<br> st
ný
<br> v
je
<br> zd
<br> už
ív
<br> Æ
ný
<br> p
ou
<br> ze
sp
<br> rÆ
vo
<br> u
hł
<br> bi
to
<br> va
<br> r 2
<br> 0,5
<br> 0,8
<br> 1,0
<br> 0,8
<br> r 1
<br> s
<br> s
<br> s
<br> PrateckÆ
<br> ...
Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
UMC Brno-Tuřany Doručeno: 25.10.2022 MČBT/7122/2022/Fis listy- přílohy 4
<br> llIIíI | nimi/Himniiii _
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> bc22es3321752e SP.ZN.: 5400/0DIMMB/0330762/ZOZZJS VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/0516795/2022/HL TEL./E-MNL: 542 174 762,hlavaiova.b|anka©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích —si|nici III417 ul.Pratecká a veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Vítězná,Brno-Tuřany — výzva k podávání připomínek a námitek dotčených osob
<br> Vyvěšeno dne: \ 5 “11“ 2021 Sejmuto dne: 18 42- 2022
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ŘÍM—Šaul ĚĚÉTÍÍÍ MÍŘÍ-Ú Městská část Brno - Tuřany /' 620 00 Brno,Tuřonské "ČBA-„Hm
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),obdržel dne 14.06.2022 s doplněním 18.07.2022 ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — silnici II./417 ul.Pratecka' a veřejně přístupné účelově komunikaci ul.Vítězná.Brno - Tuřany,od společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,IČ: 60733098,Středisko dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída TBT/ia,639 00 Brno,zpracované výkresy čís.přílohy 103-02 Situace dopravního značení Pratecká,stavba: „ORG 2501 RK BCŠ ZŠ Dvorecká,ul.Pratecká přechod“,část dokumentace: „D.Dokumentace objektů,D.1 Stavební část 80 103 Dopravní značení“,měřítko: „1 :300",formát: „2 A4",datum: „07/2022",stupeň: „DÚR+DSP,PDPS",čís.zakázky: „0410-3" a výkres čís.přílohy 103-03 Situace dopravního značení Vítězná,stavba: „ORG 2501 RK BCŠ ZŠ Dvorecká,ul.Pratecká přechod“,část dokumentace: „D.Dokumentace objektů,D.1 Stavební část ...

Načteno

edesky.cz/d/5772109

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz