« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska (U+S): Novostavba spolkové budovy s přípojkou e

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-1356.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTĚTÍ
<br>
Odbor stavební,životního prostředí a dopravy
<br>
Mírové náměstí 163,411 08 Štětí
<br>
SPIS.ZN.: KSÚ 1356/2022/OSŽPD/Dr
Č.J.: Štětí 15476/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> miroslav.drevikovsky@steti.cz
<br> DATUM: 16.11.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
<br>
<br> Město Štětí,Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Mírové nám.č.p.163,411 08 Štětí
<br> (dále jen "žadatel") dne 03.11.2022 podal žádost o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu:
<br> Novostavba spolkové budovy s přípojkou elektro,vodovodu a žumpou <.>
<br> Štětí,Stračí
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.9/1,10/1,11,parc.č.12,14/3,872/1 v katastrálním území Stračí <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti společného povolení spis.zn.ze dne <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - jedná se o stavbu zděnou,jednopodlažní,nepodsklepenou,obdélníkového půdorysu o rozměrech
15,15 x 7,5 m zastřešenou plochou střechou výšky 4,0 m,která bude užívaná k volno časové aktivitě <.>
<br> - Umístěna bude na p.p.č.12 a to 2,5 m od stodoly na p.p.č.st.11 a 3,2 m od hranice s p.p.č.10.Dále
se jedná o přípojku vodovodu vedenou přes vodoměrnou šachtu umístěnou na p.p.č.12 a to 2,3 m od
<br> stěny budovy a dále přes p.p.č.12,st.10/1 navrtávkou do hlavního řadu v pozemku p.č.872/1 <.>
<br> Součástí stavby je samonosná plastová splašková jímka na vyvážení o objemu 12 m3 umístěná na
<br> p.p.č.12,cca 7,7 m od hranice s pozemkem p.č.st.9/1 a cca 4 m od objektu,dále záchytná jímka na
<br> dešťovou vodu o objemu 10 m3 s přepadem do vsakovací rýhy o objemu 4 m3,které jsou umístěny
<br> na p.p.č.12 a to 2,58 m od hranice s p.p.č.st.9/1 a 5,8 m od čelního rohu budovy.Přípojka elektro
<br> bude provedena ze stávajícího přípojného místa <.>
<br> - Vše dle situačního výkresu,který je součástí projektové dokumentace ze září 2019 vypracované Ing <.>
Daliborem Andrejse...

Načteno

edesky.cz/d/5772019

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz