« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - POZVÁNKA na 7.jednání zastupitelstva města Žatce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA na 7.jednání zastupitelstva města Žatce
MĚSTO ŽATEC Žatec 16.11.2022
<br>
<br> POZVÁNKA
<br>
<br>
Dovoluji si Vás pozvat na 7.jednání Zastupitelstva města Žatce,které se uskuteční dne
<br> 24.11.2022 od 15:30 hodin ve velkém zasedacím sále v patře radnice <.>
<br>
<br> Program:
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu
<br> 3.Schválení programu
<br> 4.Volba návrhové komise
<br> 5.Vystoupení veřejnosti
<br> 6.Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce
<br> 7.Zpráva o činnosti společnosti Žatecká teplárenská,a.s <.>
<br> 8.Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec,s.r.o <.>
<br> 9.Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec,o.p.s <.>
<br> 10.Určený zastupitel
<br> 11.Dotační program pro naplňování cílů a opatření III.Komunitního plánu sociálních služeb
<br> a prorodinných aktivit na období 2020-2023
<br> 12.Rozpočtové opatření – odběrné místo Nemocnice Žatec,o.p.s.– voda
<br> 13.Dědictví po zemřelém
<br> 14.Prodej části pozemku p.p.č.2716/1 v k.ú.Žatec
<br> 15.Prodej pozemku p.p.č.6256/5 v k.ú.Žatec
<br> 16.Prodej části pozemku p.p.č.3842/15 v k.ú.Žatec
<br> 17.Prodej pozemku st.p.č.1378 v k.ú.Žatec
<br> 18.Prodej části pozemku p.p.č.1946/15 v k.ú.Žatec
<br> 19.Prodej části pozemku p.p.č.7161/1 v k.ú.Žatec
<br> 20.Prodej pozemku st.p.č.6127,částí pozemků p.p.č.5580/264 a p.p.č.5580/267 v k.ú <.>
<br> Žatec
<br> 21.Žádost fyzických osob o prodej pozemků p.p.č.4022,4033,4010/1 a 4004/3 v k.ú <.>
Žatec
<br> 22.Žádost společnosti ES Reality s.r.o <.>
<br> 23.Rozpočtové opatření – navýšení výdajů kapitoly 739 údržba a úklid města
<br> 24.Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě na administraci VŘ – odpady
<br> 25.Pravidla pro určování velikosti nádob a četnosti svozu SKO v Žatci
<br> 26.Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – Základní škola Žatec,Komenského alej 749 <,>
<br> okres Louny
<br>
<br>
<br> 27.Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – Základní škola Žatec,Petra Bezruče 2000,okres
<br> Louny
<br> 28.Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – Základní škola,Žatec,Jižní 2777,okres Louny
<br> 29.Podání žádosti ...

Načteno

edesky.cz/d/5771445

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz