« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - Veřejná vyhláška - výzva - odstranění vozidla s ukončenou životností - FORD FOCUS, SPZ 4P6 7618, VIN WF0NXXGDNXP65126, modré barvy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva (170.88 kB)
*MUZAX00NGEFK*
MUZAX00NGEFK
<br> Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí
<br> Životní prostředí
náměstí Svobody 1,438 01 Žatec
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> MUZAS/35501/2022/ŽP/Svo
MUZA 48415/2022
<br> V Žatci dne 15.11.2022
<br> Pracoviště:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> tř.Obránců míru 295,Žatec
XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing <.>
XXX XXX XXX
svobodovam@mesto-zatec.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> VÝZVA
<br> Městský úřad Žatec,stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí jako příslušný orgán
v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 61 odst. 1 písm.a) zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a podle ustanovení § 134 písm.b) a § 105 odst.1
zákona č. 542/2020 Sb <.>,o výrobcích s ukončenou životností,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“) <,>
<br> vyzývá
<br> vlastníka odstaveného vozidla s ukončenou životností zn <.>
<br> FORD FOCUS,SPZ 4P6 7618,VIN WF0NXXGCDNXP65126 <,>
modré barvy
<br> k odstranění umístěného v provozovně M.B.Trade s.r.o <.>,IČO 09040544,Osvoboditelů 1156 <,>
438 01 Žatec <,>
<br> a to neprodleně,nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění Výzvy na úřední desce,anebo
doručení vlastníkovi <.>
<br> V případě,že nedojde k vyzvednutí odstaveného vozidla s ukončenou životností
z uvedeného provozovny v dané lhůtě,bude Městský úřad Žatec,stavební a vyvlastňovací
úřad,životní prostředí jako příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství v této věci
dále postupovat podle ustanovení § 105 odst.3 a odst.5 zákona o výrobcích s ukončenou
životností,tj.zajistí předání odstaveného vozidla k likvidaci osobě oprávněné ke sběru
vozidel s ukončenou živostností a náklady spojené s výše uvedeným postupem je povinen
uhradit obci vlastník odstaveného vozidla <.>
<br> Otisk razítka
<br> Ing.Tomáš T R Á V N Í Č E K,MPA
vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu,životního prostředí
<br>
<br> Č.j.MUZA 48415/2022 str.2
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů <.>
<br> Vyvěše...

Načteno

edesky.cz/d/5771442

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz