« Najít podobné dokumenty

Město Žatec - VŘ - Vodní hospodářství 01/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žatec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ - Inzerát pro pozici Vodní hospodářství 01_2023 (146.79 kB)
Městský úřad Žatec <,>
zastoupený tajemnicí <,>
<br>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou (zástup za MD a RD)
<br>
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 01/2023
<br>
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č.262/2006 Sb <.>,NV č.341/2017 Sb <.>,v pl.znění): platová třída č.10
<br> • platové rozpětí 10.platové třídy v závislosti na praxi 23.390 Kč až 34.370 Kč (za 32 let uznatelné
praxe)
<br>
Nabízíme:
<br> • pružnou pracovní dobu
<br> • osobní příplatek
<br> • stabilizační odměna
<br> • 5 týdnů dovolené + 4 dny pracovního volna
<br> • stravenky/stravenkové karty
<br> • vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace
<br> • pravidelný růst platu a možnost profesního růstu
<br> • příspěvek na kulturu,sport,rehabilitaci a vzdělávání
<br> • příspěvek na vitaminové doplňky či očkování
<br> • příspěvek na životní nebo penzijní pojištění
<br> • možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace města Žatec
<br> • společenské a kulturní aktivity,stabilní a profesionální zázemí a přátelský kolektiv
<br>
Popis činnosti pracovního místa:
<br> • Zajišťuje výkon státní správy v oblasti vodního zákona,pokud zákon nestanoví jinak,a zákona
o vodovodech a kanalizacích,v celém správním území obce s rozšířenou působností Žatec <.>
<br> • Zajišťuje aktualizaci seznamu členů a uvedených údajů povodňových komisí <.>
<br> • Vydává osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého správního úřadu <.>
<br> • Provádí úkony v řízení o přestupcích,projednávání přestupků a rozhodování o nich,s výjimkou
rozhodování o přestupcích příkazem na místě <.>
<br> • Samostatně provádí specializované kontroly a státní dozor nad plněním povinností daných
zákony o životním prostředí právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle
obvyklých postupů včetně přípravy návrhu opatření a rozhodnutí o sankcích za neplnění
povinností stanovených předpisy o ochraně životního prostředí nebo jejich prominutí,například
o pozastavení...

Načteno

edesky.cz/d/5771440

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žatec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz