« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Kočov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Kočov (1.17 MB)
Ve VolbáCh do ZaStupite]Stva obce
ry9i9Y
<br> v/8
<br> zÁpls o výslupxu voLEB Do zAsTupITELsTvA oncn 1)
<br> (městysu,města,městské části,městského obvodu)
okres.T99F9y <.>
<br> konaných ve dnech (dne).?9,99,<.>.<.> ?4,9?,?9??.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky vofeb v obci <.>
<br> počet,vofebnich okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel vofebních okrsků,jelichž výsledky nebyly předány
počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejích
Celkový počet voličů.kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> dodaťků 159
BB
BB
<br> A) ilména a příjmení zvolenýctr ělenů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Pocet hfasŮ
zvofení
<br> Vofební strana č.1 -,<,> KoČoVÁCT"
1.XXX XXXXX
X.XXXXX XXXXXXX
X.Věra Nosková
<br> XX
XX
62
<br> 34
4B
41
66
<br> 4 <.>
1 <.>
2 <.>
<br> 2 <.>
1 <.>
5 <.>
6 <.>
<br> 40
29
36
<br> 56
52
51
51
<br> Vo]ebni
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
<br> strana č.2 - Pro KoČov
XXXXXXX XXXXXXX
David Strej ček
XXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> B) ilména a příjmení náhradníků:
Pořadi Jméno a přílmení
náhrad <.>
<br> Věk Pořadl na HL Pocet,nfasů
<br> Vo]ební
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
<br> strana č.1 -,<,> KOčOVÁCT*
Radek Chod]
Radek Chod]
Pav]ína Krej sová
XXXXXX XXXXXXX
<br> XX
XX
XX
XX
<br> 31
64
53
<br> )
J <.>
<br> 5 <.>
6 <.>
<,> l <.>
<br> 3 <.>
4 <.>
1-
<br> 30
36
29
31
<br> 35
39
42
<br> Volebni strana č.2 - Pro KoČov
1.Mirosfava Pešková
2.Míros]av Pešek
3.Rostis]_av Chod]
<br> Volebni strana č.1 -,<,> KoČoVÁcT"
Počet hlasŮ pro stranu: 231,hranice: 3613
Kandidátí Poř.Jméno a příjmení
<br> čís]o
<br> C) Celkorrý poěet platných hlasů pro jednotlivé vo].ební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu h]-asů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> PoCel rI'LaSl]
<br> 1.XXXXX XXXXXXX
X.Věra Nosková
X.Radek Chod]
4.XXX XXXXX
X.Radek Chod]
<br> XX...

Načteno

edesky.cz/d/5771224

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz