« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Návrh rozpočtu obce Kočov na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Kočov na rok 2023 (324.46 kB)
Obec KOČOV
<br> Kočov 29,348 15 Planá
<br> IČ: 00573795
<br> PŘÍJMY:
<br> Paragraf Pol Text
<br> Schválený rozpočet
<br> 2022
<br> Rozpočet 2022
<br> po změnách
<br> Skutečnost k
<br> 31.10.2022
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2023
<br> 1111 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZ.OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ 550 000 Kč 550 000 Kč 510 734 Kč 720 000 Kč
<br> 1112 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZ.OSOB ZE SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI 30 000 Kč 30 000 Kč 43 690 Kč 50 000 Kč
<br> 1113 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Z KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ 90 000 Kč 90 000 Kč 107 743 Kč 150 000 Kč
<br> 1121 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 80 000 Kč 240 000 Kč 822 934 Kč 1 000 000 Kč
<br> 1122 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE 650 000 Kč 863 360 Kč 863 360 Kč 800 000 Kč
<br> 1211 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 1 835 186 Kč 2 600 000 Kč
<br> 1341 POPLATEK ZE PSŮ 15 000 Kč 15 000 Kč 15 160 Kč 15 000 Kč
<br> 1343 POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - Kč - Kč 19 440 Kč - Kč
<br> 1345 PŘÍJEM Z POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 150 000 Kč 150 000 Kč 161 075 Kč 165 000 Kč
<br> 1361 SPRÁVNÍ POPLATKY 1 000 Kč 1 000 Kč 500 Kč 1 000 Kč
<br> 1381 DAŇ Z HAZARDNÍCH HER 22 000 Kč 22 000 Kč 24 958 Kč 22 000 Kč
<br> 1511 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 330 000 Kč 330 000 Kč 315 166 Kč 330 000 Kč
<br> 4111 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFÉRY Z Všeobecné státní pokladny - Kč 32 000 Kč 46 714 Kč - Kč
<br> 4112 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFÉRY ZE ST.ROZPOČTU 120 000 Kč 120 000 Kč 109 580 Kč 120 000 Kč
<br> 4116 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFÉRY ZE ST.ROZPOČTU 30 000 Kč 30 000 Kč - Kč 30 000 Kč
<br> 1032 PODPORA OSTATNÍCH PRODUKČNÍCH ČINNOSTÍ 2 300 000 Kč 3 596 900 Kč 4 998 845 Kč 2 300 000 Kč
<br> 2212 SILNICE 9 000 Kč 9 000 Kč 3 000 Kč 9 000 Kč
<br> 2310 PITNÁ VODA 390 000 Kč 390 000 Kč 491 070 Kč 550 000 Kč
<br> 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - Kč - Kč 25 000 Kč - Kč
<br> 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 100 000 Kč 100 000 Kč 88 772 Kč 100 000 Kč
<br> 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 25 000 Kč...
Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu obce Kočov na rok 2023 (536.47 kB)
Obec Kočov
se sídlem Kočov čp.29,348 15 Planá u Mar.Lázní
<br>
<br> Oznámení
<br>
<br> o zveřejnění návrhu rozpočtu
<br> Obce Kočov na rok 2023
<br>
<br>
Na základě ust.§ 39 odst.7 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,v platném znění,s přihlédnutím k čl.XV zákona č.24/2017 Sb <.>,kterým se
<br> mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti,Obec
<br> Kočov zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2023 <.>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu Obce Kočov na rok 2023 je zveřejněn na internetových stránkách obce
<br> Kočov: www.obeckocov.cz,do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obecního
<br> úřadu Kočov,Kočov čp.29 ve dnech pondělí od 8.00 do 11.00 hod.a ve středu od 12.00 do
<br> 17.00 hod <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Kočově dne 16.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v.r <.>
<br> _________________________________
<br> Starosta obce XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: XX.11.2022
<br> Sejmuto dne: 2.12.2022

Načteno

edesky.cz/d/5771223

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz