« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kočov na roky 2024 - 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kočov na roky 2024 - 2026 (576.64 kB)
2023 2024 2025 2026
<br> Třída 1 Daňové příjmy 5 853 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 3 200 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy
<br> Třída 4 Přijaté transfery 150 000 120 000 120 000 120 000
<br> Příjmy po konsolidaci celkem 9 203 000 7 120 000 7 120 000 7 120 000
<br> Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje 9 224 000 7 100 000 7 100 000 7 100 000
<br> Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje
<br> Výdaje po konsolidaci celkem 9 224 000 7 100 000 7 100 000 7 100 000
<br> P-V Schodek/přebytek -21 000 20 000 20 000 20 000
<br> Financování
<br> Třída 8 úvěry krátkodobé,dlouhodobé +
<br> splátky jistin úvěrů 187 500 187 500 187 500 187 500
<br> Změna stavu prostředků na bankovních účtech -208 500 -167 500 -167 500 -167 500
<br> V Kočově
<br> dne: 16.11.2022
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obce Kočov na roky 2024 - 2026 (návrh)
<br> podle ustanovení zákona č 250/2000Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> ROK
<br> rozpočtový výhled
Oznámení o vyvěšení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Kočov na roky 2024 - 2026 (539.35 kB)
Obec Kočov
se sídlem Kočov 29,348 15 Planá u Mar.Lázní
<br>
<br> Oznámení
<br>
<br> o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Obce Kočov na rok 2024 - 2026
<br>
<br>
Na základě ust.§ 39 odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,v platném znění,s přihlédnutím k čl.XV zákona č.24/2017 Sb <.>,kterým se
<br> mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti,Obec
<br> Kočov zveřejnila návrh střednědobého výhledu (dříve rozpočtový výhled) na období 2024 až
<br> 2026 <.>
<br>
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Kočov na období 2024 až 2026 je
<br> zveřejněn na internetových stránkách obce Kočov: www.obeckocov.cz,do jeho listinné podoby
<br> je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Kočov,Kočov čp.29 ve dnech pondělí od
<br> 8.00 do 11.00 hod.a ve středu od 12.00 do 17.00 hod <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Kočově dne 16.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v.r <.>
<br> _________________________________
<br> starosta obce XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: XX.11.2022
<br> Sejmuto dne: 2.12.2022

Načteno

edesky.cz/d/5771222

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz