« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, vypnutí přejezdového zab. zařízení, přejezdy P1344, P1345 Blatná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace opatření na přejezdu P 1345 (1.75 MB)
neplatné stávající svislé DZ
<br> pracovní místo na silnici,MK
<br> Legenda:
<br> VIMPERK
BLATNÁ
<br> 4315 BOSKOVICE
<br> přechodné DZ
<br> stávající svislé DZ4315 BOSKOVICE
<br> objízdná trasa
DIO stavba:
„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P1323,P1344 <,>
P1345,P1371,P1387 a P1397 na trati Březnice-Strakonice”
Část PS01: PZS v km 21,938 P1345
<br> DIO
servis
<br> XXXXX XXXXX,Mnichov XXX,XXX XX Strakonice
tel./fax: 380 120 530,mobil: +420 774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 650 13 395,DIČ: CZ6912251247
ID DS: t35qemm
<br> XXXXX XXXXX
<br> EPLcond a.s <.>
<br> XX/XXXX
<br> RDSDIO - silnice III/1738 ul.Riegrova Blatná,okres Strakonice Stupeň: Číslo výkresu: 2
<br> XXXXX XXXXX
<br> MK
<br> Blatná
<br> MK
<br> BLATNÁ
IZ 4b
<br> směr
Bělčice
<br> PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ :
1.V prostoru železničního přejezdu bude zachován obousměrný silniční provoz v jízdních
pruzích silnice III/1738 <.>
2.Na železničním přejezdu P1345 bude v době provádění prací výměny stávajících výstražníků
za nové pohony závor a výstražníků PZZ vyřazeno z činnosti <.>
Dojde k výměně technologického domku přejezdu a jeho novému připojení včetně provedení
zkoušky funkčnosti <.>
3.Před pracovním místem bude rychlost jízdy na silnici II/1738 snížena na 30 km/h <.>
4.V případě potřeby krátkodobého omezení na silnici II/1738 bude v místě železničního
přejezdu silniční provoz řízen pověřenými pracovníky zhotovitele stavby <.>
5.V průběhu stavebních prací bude snížena traťová rychlost drážních vozidel na 15 km/h <.>
6.Pověření zaměstnanci určeni pro řízení silničního provozu budou vybaveni
radiostanicemi se záložními zdroji.Dále musí být oblečeni ve výstražném oděvu
s vysokou viditelností dle ČSN EN 471 s reflexními pásy <.>
<br>
železniční trať
Březnice-Strakonice
<br> Centrum
<br> směr
Hajany
<br> A
3
<br> 2
a
s
<br> tá
v
<br> a
jíc
<br> í
<br> MK
Sadová
<br> III/1738
Riegrova
<br> 173
<br> 173
<br> PZZ vyřazeno
z činnosti!
<br> S
<br> 173
<br> P1345
<br> B
2
<br> 0
a
<br> 3
0
<br> A
1
<br> 5
<br>...
situace opatření na přejezdu P 1344 (1.74 MB)
S
<br> neplatné stávající svislé DZ
<br> pracovní místo na silnici,MK
<br> Legenda:
<br> VIMPERK BLATNÁ
<br> 4315 BOSKOVICE
<br> přechodné DZ
<br> stávající svislé DZ4315 BOSKOVICE
<br> objízdná trasa
<br> DIO stavba:
„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P1323,P1344 <,>
P1345,P1371,P1387 a P1397 na trati Březnice-Strakonice”
Část PS01: PZS v km 21,823 P1344
<br> DIO
servis
<br> XXXXX XXXXX,Mnichov XXX,XXX XX Strakonice
tel./fax: 380 120 530,mobil: +420 774 124 140
e-mail: bilek@dioservis.cz
IČ: 650 13 395,DIČ: CZ6912251247
ID DS: t35qemm
<br> XXXXX XXXXX
<br> EPLcond a.s <.>
<br> XX/XXXX
<br> RDSDIO - silnice II/173 Blatná,okres Strakonice Stupeň: Číslo výkresu: 1
<br> XXXXX XXXXX
<br> MK
<br> Blatná
<br> MK
<br> BLATNÁ IZ 4b
<br> BLA
TNÁ
<br> IZ 4
a
<br> P 1344
<br> směr
Bělčice
<br> PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ :
1.V prostoru železničního přejezdu bude zachován obousměrný silniční provoz v jízdních
pruzích silnice II/173 <.>
2.Na železničním přejezdu P1344 bude v době provádění prací výměny stávajících výstražníků
za nové pohony závor a výstražníků PZZ vyřazeno z činnosti <.>
Dojde k výměně technologického domku přejezdu a jeho novému připojení včetně provedení
zkoušky funkčnosti <.>
3.Před pracovním místem bude rychlost jízdy na silnici II/173 snížena na 30 km/h <.>
4.V případě potřeby krátkodobého omezení na silnici II/173 bude v místě železničního
přejezdu silniční provoz řízen pověřenými pracovníky zhotovitele stavby <.>
5.V průběhu stavebních prací bude snížena traťová rychlost drážních vozidel na 15 km/h <.>
6.Pověření zaměstnanci určeni pro řízení silničního provozu budou vybaveni
radiostanicemi se záložními zdroji.Dále musí být oblečeni ve výstražném oděvu
s vysokou viditelností dle ČSN EN 471 s reflexními pásy <.>
<br>
železniční trať
Březnice-Strakonice
<br> Centrum
<br> směr
Hajany
<br> P6
<br> P6
<br> B20a (na sloupku společně s IZ4b)
<br> 30
<br> A15 (70m)
<br> IP
2
<br> 2
<br> P
O
<br> ZO
R
<br> E
7
<br> b
<br> P
Ř
<br> E
J
<br> E
Z
<br> D
O
<br> V
É
<b...
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, vypnutí přejezdového zab. zařízení, přejezdy P1344, P1345 Blatná (239.57 kB)
*MUBLX00CGA0F*
MUBLX00CGA0F
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
Ze dne: 14.11.2022
Spisová zn.: MUBL 19443/2022/OD
Č.j.: MUBL 19732/2022
Vyřizuje: XXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: valasek@mesto-blatna.cz
Datum: 16.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,za subsidiárního
využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti,kterou dne 14.11.2022 podala společnost EPLcond a.s <.>,IČ: 263
46 575,Purkyňova 2873/19a,301 00 Plzeň,kterou na základě plné moci zastupuje Pavel
Bílek,IČ: 650 13 395,Mnichov 132,386 01 Strakonice (dále jen „žadatel“),po předchozím
písemném vyjádření PČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Dopravního
inspektorátu Strakonice,č.j.KRPC-153811-3/ČJ-2022-020706 ze dne 11.11.2022 <,>
<br>
stanovuje žadateli
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> na silnicích č.II/173 (ul.Tyršova),III/1738 (ul.Riegrova) a na místních komunikacích
(ul.Sadová a Tichá) v Blatné <.>
<br>
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
<br> Ve vyznačení dočasného vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení železničních
přejezdů č.P 1344 a P 1345 v Blatné <.>
<br>
EPLcond a.s <.>
Purkyňova 2873/19a
301 00 Plzeň
<br> kterou na základě plné moci zastupuje
<br> XXXXX XXXXX
Mnichov XXX
XXX XX Strakonice
<br>
<br> Č.j.MUBL 19732/2022 -2-
<br>
<br> Přechodná úprava provozu bude vyznačena pomocí následujících dopravních značek:
<br> A 15 Práce na silnici
P 4 Dej přednost v jízdě,s dodatkovou tabulkou E 3b (vzdálenost) s...

Načteno

edesky.cz/d/5771077

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz