« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Návrh rozpočtu na rok 2023 EKOSO,svazek obcí Trhový Štěpánov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přiložený dokument   (2.3 MB)  
EKOSO,svazek obcí
<br> Dubějovicka' 209,Trhový Štěpánov 257 03,telefon,317851054
<br> IČO: 40020020 DIČ:CZ40828020
<br> číslo účtu :35—0321065300í0800 účet zřízen u České spoůtelnv a.s„pobočka Vlašim
<br> registrace u Krajského úřadu Stře
<br> dočeskeho kraje pod číslem 2003 Bl\.|_____zedne 5.5.2003 XXX XXX Název Sevi-liálený Plnění Návrh rozpočet rozpočtu rozpočtu XXXX XXXX XXXX v tis,Kč v tis.Kč V tis.Kč Přijmy celkem 4 004,00 4004,00 4 004,00 2x30: Nedaňovč příjmy 4,00 4,00 4,00 6330 4131 Převod z vlastní hospodářské činnosti 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Výdaje celkem 2 400,00 1 608,00 3 400,00 Tř.5 Běžné výdaje celkem 1 524,00 1 508,00 1 400,00 Tř-6 Kapitálové výdaje celkem 876,00 100,00 2 000,00 Závazná ukazatele výdajů pro výkonná orgány 3722 tř_50x Sběr a svoz komunálních odpadů 529,70 431,70 425,70 tř51x tř53x 3722 5141 Úrok vlastní 20,00 2,00 0,00 3722 5321 Neinvestiční transfer obcím 969,30 969,30 969,30 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5,00 5,00 5,00 3722 6121 Příprava výstavby 4.etapy skládky 876,00 100,00 2 000,00 Finanční vztahy k jiným osobám 3722 5321 Neinvestiční transfer obcím svazku obcí 969,30 969,30 969,30 EKOSO v souladu s platnými „Stanovami“ Saldo příjmů a výdajů ] 604,00 2 396,00 604,00 Financování -1 604,00 — 2 396,00 -604,00 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených 1 109,00 1 109,00 0,00 prostředků 81 15 Změna stavu krátkodobých prostředků ZBÚ 495,00 1 287,00 604,00 Závazné ukazatele k jiným osobám 3722 3124 os,a.s <.>,splátka úvčru č.10570/16/LCD 1 109,00 1 109,00 0,00 Výdaje včetně splátek úvěru celkem 3 509,00 2 717,00 3 400,00
<br> Přýmnu'nky k „ Návrhu ru,"yynčru na rok 3033 **,který byl sestaven die <.>,Srředne'dnbehn íýůíede 3022—2103 3033 na adrese svorku obcí EKÚSQ Drrbájnvíekfí 369,Triton;? Srčpríanv
<br> €*,HIHŘHH občana? apternůprísenmň :: rn do 5.prosince 35 7 6.3.Pnrjednrírrí návrhu mepnčtn 3033 je dne 6.!22022
<br> Doložka o zveřejnění „Návrhu rozpočtu svazku obcí EKÚSO na rok 2023“ dle % 39,odst.6 zákona č.250f20-00 ...

Načteno

edesky.cz/d/5770475


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz