« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Návrh rozpočtu DSO Povaloví na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu DSO Povaloví 2023.xlsx [0,01 MB]
List1
Návrh rozpočtu na rok 2023 DSO Povaloví
<br> Rozpočtové příjmy
XXX XXX Text Schvál.rozp.XXXX Očekávaná skut.XXXX Návrh rozpočtu 2023
4121 Neinvestiční přij.tran.od obcí 200000.00 200000.00 200000.00
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze SR 230543.12 230543.12
4221 Investiční přij.transf.od obcí 1500000.00
2329 2111 Příjmy z poskyt.služ.a výr.690000.00 625000.00 2300000.00
2329 2141 Příjmy z úroků 10.00 0.03
8115 Změna stavu na bank.účtech 13000000.00 200000.00 50000.00
<br> CELKEM PŘÍJMY 2,550,000.00 Kč
<br> Rozpočtové výdaje
XXX XXX Text Schvál.rozp.XXXX Očekávaná skut.XXXX Návrh rozpočtu 2023
2329 5021 Ostatní osobní výdaje 538000.00 500000.00 580000.00
2329 5031 Povinné poj.na soc.zabezpeč.94000.00 78000.00 104000.00
2329 5032 Povinné poj.na zdrav.pojiš.40000.00 30000.00 68000.00
2329 5139 Nákup materiálu 210000.00 150000.00 250000.00
2329 5151 Studená voda 515000.00 320000.00 600000.00
2329 5154 Elektrická energie 200000.00 150000.00 300000.00
2329 5161 Poštovní služby 2000.00 200.00 2000.00
2329 5162 Služby telekomunikací a radiot.50000.00 53000.00 60000.00
2329 5163 Služby peněžních ústavů 10000.00 12000.00 150000.00
2329 5168 Zprac.XXX a služby souv.XXXXX.XX XXXXX.XX 30000.00
2329 5169 Nákup ostatních služeb 230000.00 180000.00 250000.00
2329 5171 Opravy a udržování 100000.00 60000.00 100000.00
2329 5173 Cestovné 1000.00 0.00 1000.00
2329 5175 Pohoštění 5000.00 12000.00 10000.00
2329 5362 Platby daní a poplatků st.rozp.5000.00 -230000.00 500.00
2329 5367 Výdaje z finanč.vypoř.mezi obcemi 12000000.00 800000.00
2329 6121 Budovy,haly,stavby 1500000.00 2000000.00
2329 5901 Rezerva 95553.12 44500.00
<br> CELKOVÉ VÝDAJE 2,550,000.00 Kč
<br>
Rozpočet se schvaluje jako schodkový jsou započítány zůstatky účtů
Občané mají právo se vyjádřit k rozpočtu písemně do data VH nebo ústně při schvalování na VH
Změny rozpočtu budou prováděny prostřednictvím rozpočtových opatření <.>
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br>
List2
<br>
List3

Načteno

edesky.cz/d/5770430


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz