« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Zápis ze zasedání č. 11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí (1.32 MB)
Zápis ze zasedání č.11
<br> obecn ího zastupitelstva obce Kyšice konaného dne 14.11.2022
<br> Přítomni: XXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXX,XXXXX XXXX
<br> N epřítomni:
<br> Ověřovatelé: XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX Zapsala: Irena Miillerová
<br> Program
<br> X.Projednání smlouvy o dopravní obslužnosti Stř.kraje s Krajským úřadem Stř.kraje - lDSK
<br> 2.Projednání dodatku smlouvy o pronájmu s MŠ Kyšice
<br> 3.Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace V J alůvkách,popř.Pod Sokolovnou na MMR
<br> 4.Projednání podání žádosti o dotaci na nákup užitkového elektromobilu na NPO
<br> Rozšíření programu
<br> 5.Projednání zrušení obecní kanalizace vedoucí přes pozemky 361/10,361/3,361/4 a.zadání vypracování projektové dokumentace na opravu a prodloužení obecní kanalizační stoky v ulici Karlovarská.Připojení domů čp.142 a 164 tlakovou přípojkou do této kanalizační stoky a domu čp.220 gravitační přípojkou na náklady obce <.>
<br> 6.Aktuality 7.Diskuse
<br> Zasedání předsedal XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,který přivítal jak členy obecního zastupitelstva,tak všechny řítomné občany.Dále konstatoval,že zastupitelstvo je usnášení schopné.Dál hlasovat o o sahu programu a rozšíření programu.Program i rozšíření programu bylo všemi hlasy schváleno <.>
<br> Starosta jmenoval ověřovatele: XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX
<br> ].ZO projednalo smlouvu () dopravní obslužnosti Středočeského kraje s Krajským úřadem Středočeského kraje -— IDSK.Roční úhrn nákladů na dopravní obslužnost pro obecje 130 597; Kč <.>
<br> Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska.Zádné stanovisko sděleno nebylo <.>
<br> Návrh usnesení č.1 ZO schvaluje smlouvu o dopravní obslužnosti Středočeského kraje s Krajským úřadem Středočeského kraje * IDSK <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se () Usnesení č.1 bylo schváleno všemi hlasy <.>
<br>.ZO projednalo dodatek č.3 smlouvy o nájmu se Soukromou MŠ,ZŠ...

Načteno

edesky.cz/d/5770264


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz