« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vypnutá oblast_2.12.2022_Dvorska__Bezdekov (3)
j35461
Mnohoúhelník
<br> j35461
Mnohoúhelník
<br> j35461
Textový rámeček
VYZNAČENA VYPNUTÁ OBLAST
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
ÚMČ Brno-Tuřany Doručeno: 14.11.2022 MČBT/7524/2022/Fis
<br> listy přílohy 2 druh
<br> e.ijJLHUjIIIlllljlllllllllllllll
<br> EG.D,a.s.Lidická aan/35,602 no Brno.EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36 602 00 Brno wvwvegda
<br> info©egd.cz
<br> Naše značka 220533532
<br> Brno,14.11.2022 Věc: Oznámení () přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce ! Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutně dočasně přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D„ a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení & 25,odst.5 zákona
<br> č.45 8/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
<br> o umístění obsahu oznámeni,které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského ! obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu oznámeni obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EGD.a.s <.>
<br> Sídlo společnosti:
<br> České Budějovice Společnost je zapsána
<br> v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,oddíl B <.>,vložka 1772
<br> IČ: 280 85 400
<br> DIČ: (2228085sz
<br> eg-d <,>
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy _ rekonstrukcí,oprav,údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
<br> 02.12.2022 od 08:00 do 02.12.2022 15:00
<br> Obec Část obce Brno Dvorska Kobylnice Kobylnice Sokolnice Sokolnice Šlapanice Bedřichovice Šlapanice Šlapanice Vypnutá oblast:
<br> Sokolnice - odběratelské TS 8954 Sokolnice Balaton.Brno,Dvorska -...

Načteno

edesky.cz/d/5769976

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz