« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 15.11.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru-a_zarazeni_na_sluzebni_misto.docx
Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo |_|
o zařazení na služební místo[footnoteRef:1] |_| [1: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o zařazení na služební místo“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Mgr.XXXXXX XXXXXXX
státní tajemník
Ministerstvo dopravy
nábř.L.Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli/ce
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:2] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [2: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:3] [3: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
Souhlasím,aby s mou osobou bylo komunikováno prostřednictvím e- mailu[footnoteRef:4] [4: Vaši volbu vyznačte.Pouze pro urychlení komunikace v případě výběrového řízení.]
<br> ANO - NE
<br>
Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:6] |_| [6: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br> a
<br> zařazení
na služební místo vrchního ministerského rady (10813.13305) v Oddělení podpory veřejný...
Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni.pdf
Č.j.:MD-36048/2022-010/3
<br> Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX018PLVZ*
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> vrchního ministerského rady v Oddělení podpory veřejných zakázek
<br> v Odboru právním v Sekci legislativní a právní
<br> Ministerstva dopravy
<br>
Č.j.: MD-36048/2022-010/3
<br> Datum:.listopadu 2022
<br>
Státní tajemník v Ministerstvu dopravy,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f)
<br> zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje
<br> výběrové řízení na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady (10813.13305)
<br> v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva
<br> dopravy,ID 30077822,v oboru služby:
<br> 37.Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služební místa je v měsíci lednu 2023 <.>
<br> Služební místa jsou podle přílohy č.1 k zákonu zařazena do 14.platové třídy <.>
<br> Charakteristika činností vykonávaných na služebních místech:
<br> • tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných
zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním a syntézou
<br> komplikovaných ekonomických a právních vazeb;
<br> • vykonávání komplexní právní činnosti v oboru působnosti Ministerstva dopravy pro oblast
zadávání veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech (IT právo,smluvní právo,řízení
<br> před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,apod.) a též další právní činnosti
<br> v působnosti Odboru právního v Sekci legislativně právní dle pokynu představených <,>
<br> s ohledem na nejnáročnější správní činnosti,jejichž v...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz