« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlice - Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregion Třemšín 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO návrh rozpočtu 2023
Svazek obcí mikroregion Třemšín
IČO 70919437
<br> Příjmy
<br> par.pol.název
<br> schválený
<br> rozpočet 2022
<br> upravený
<br> rozpočet 2022
<br> čerpání
<br> k 31.10.2022
<br> návrh rozpočtu
<br> 2023
<br> 2.Nedaňové příjmy
<br> 6310 Příjmy z finančních operací - úroky 150 150 61 100
<br> 4.Přijaté transfery
<br> 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> členské příspěvky 75 000 75 000 72 510 73 000
<br> PŘÍJMY CELKEM 75 150 75 150 72 571 73 100
<br> Zůstatky k 1.1.2022 /odhad 2022 /skut.2022 /skut.2023 /odhad
<br> bežný účet 702 150 702 176 702 176 703 200
<br> pokladna 5 000 5 153 5 153 5 000
<br> CELKEM 782 300 782 479 779 900 781 300
<br> Výdaje
<br> par.pol.název
<br> schválený
<br> rozpočet 2022
<br> upravený
<br> rozpočet 2022
<br> čerpání
<br> k 31.10.2022
<br> návrh rozpočtu
<br> 2023
<br> Výdaje
<br> 6171 5021 Ostatní osobní výdaje - mzdy 15 000 25 000 25 000 25 000
<br> 6171 5139 Nákup materiálu 20 000 20 000 19 195 20 000
<br> 6171 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky 700 700 546 700
<br> 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 10 000 0 10 000
<br> 6171 5169 Nákup ostatních služeb 22 000 22 000 21 676 25 000
<br> 6171 5173 Cestovné 25 000 25 000 0 10 000
<br> 6171 5175 Pohoštění 9 000 9 000 3 061 10 000
<br> 6171 5222 Neinvestiční transfer - příspěvek MAS 2 000 2 000 2 000 2 000
<br> Výdaje celkem 103 700 113 700 71 478 102 700
<br> Rozpočtová rezerva
<br> 6409 rozpočtová rezerva 678 600 668 779 708 422 678 600
<br> CELKEM 782 300 782 479 779 900 781 300
<br> REKAPITULACE
<br> Příjmy vč.zůstatků k 1.1.2023 781 300,00 Kč
<br> Výdaje vč.rozpočtové rezervy 781 300,00 Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023 je k nahlédnutí í v kanceláři vedoucí finančního odboru Města Rožmitál pod Třemšínem nebo v kanceláři účetní obce <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023 je k dispozici v elektronické podobě na https://www.tremsin.cz/hospodareni/
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023

Načteno

edesky.cz/d/5766536


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz