« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 14.11.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0, D10 a D11 č. j. MD-35428/2022-930/6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-md-35428_2022-930_6.pdf
SCHÉMA C02.1
<br> SCHÉMA C02.3
SCHÉMA C02.2
<br> LISÁ
NAD LABEM
<br> LISÁ
NAD LABEM
<br> SCHÉMA C02.5
<br> SCHÉMA C02.4
<br> Praha
<br> Stavební firma Hobst a.s <.>,Mstětická 533,250 91 Zeleneč
<br> III/01011 Zápy,most ev.č.01011-1 přes
dálnici D10 před obcí Zápy
<br> 25/10/2022
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> VYPRACOVAL: REGION:
<br> OBVOD:
<br> OBJEDNATEL
DIO:
<br> DATUM: STUPEŇ:
<br> ZAKÁZKA Č.:AKCE:
<br> OBJEKT:
<br> Praha
<br> Dopravní značení a opatření
<br> DIR
<br> XXXXX XXXX
<br> PROZNAK Praha s.r.o <.>
<br> dopravní opatření
Pikovická 244/17,Praha 4,147 00
tel + fax : 2 444 66 444
www.proznak.cz
e-mail: projekt@proznak.cz
projekce: parizek@proznak.cz
<br> SCHVÁLIL:
<br> 220413
<br> ŠDV - PŘEHLED
<br> INVESTOR:
<br> ČÁST:
<br> Stavební firma Hobst a.s <.>,Mstětická 533,250 91 Zeleneč
<br> zdenek.kymr
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu příloha k č.j.MD-35428/2022-930/6
<br>
<br> - 1 -
<br>
<br> Technická zpráva
<br>
1.Úvod
<br>
Předmětem tohoto projektu je dopravní značení pro realizaci akce:
„II/01011 Zápy,demolice mostu ev.č.01011-1 přes dálnici D10.“
<br>
Investor: KSUS Středočeského kraje,příspěvková organizace\
Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 – Smíchov
<br> Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s.<,>
<br> Soběšínská 2702,190 16 Praha 9
<br>
DIO zpracoval: PROZNAK Praha s.r.o <.>
Modřanská 244,147 00 Praha 4
<br>
2.Rozsah stavby
Tato projektová dokumentace řeší dopravní značení na dálnici D10 pro demolici mostu ev.č.01011-1
přes dálnici D10 v km 9 na silnici III/01011 <.>
Most ev.č.01011-1 se nachází extravilánu v blízkosti městysu Zápy.Most převádí komunikaci
III/01011 přes dálnici D10 a nachází se v nezastavěném území v blízkosti městysu Zápy.Řešení stavby
celkovou rekonstrukcí mostu vychází především ze stavebního stavu nosné konstrukce,z požadavků
stavebníka a požadavků ŘSD.Opravou konstrukce by vzhledem k jejímu stavu nebylo možné
dosáhnout požadované zatížitelnosti ani výrazného prodloužení ...
md-35428_2022-930_6.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX018PYZW*
<br>
<br>
Č.J./ SP.ZN <.>
MD-35428/2022-930/6
<br> MD/35428/2022/930 RD
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti PROZNAK Praha,s.r.o <.>,IČO 27166392,se sídlem
Pikovická 244/17,147 00 Praha 4 (dále také „žadatel“),doručeného dne 21.10.2022 <,>
a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo
vnitra“),č.j.MV-196458-3/OBP-2022 ze dne 9.11.2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnicích D0 a D10 v úseku mezi MÚK Běchovice (D0,EXIT 63) a MÚK Brandýs nad Labem
(D10,EXIT 10),pro účely stavební akce „III/01011 Zápy,demolice mostu ev.č.01011-1 přes
dálnici D10“,v rozsahu dle stejnojmenného projektu přechodné úpravy provozu (PROZNAK
Praha s.r.o <.>,č.220413,10/2022),který tvoří nedílnou součást tohoto opatření,s tím,že úprava
provozu bude provedena v souladu s poznámkami uvedenými v jednotlivých výkresech projektu <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br> Toto stanovení není použitelné samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí
o uzavírce podle § 24 odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,které bude v předmětné věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo podle § 77 odst.1 písm.a) zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu provozu na dálnicích D0 a D10 na základě podnětu žadatele po písemné...

Načteno

edesky.cz/d/5766011

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz