« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Dotaz ze dne 29.9.2022 -dotaz vlastníka pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dotaz ze dne 29.9.2022 -dotaz vlastníka pozemku
Úřad městské části města Brna,Brno-Vinohrady
<br> Velkopavlovická 25 628 00 Brno
<br> Věc: Žádost o iw zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Já níže podepsaná jsem výlučným vlastníkem pozemku parc.č.7623/61 v k.u Židenice & současně podílovým vlastníkem pozemku parec.7623/70 v k.' u Židenice <.>
<br> Ve smyslu zákona c.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o přísuípněníinformaci kAqžše—uvedenýmpozemkům:___ _ _ __ _
<br> 1.Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí,územní souhlas,uzavřena veřejnoprávní smlouva,vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o změně využití území dle stavebm'ho zákona u pozemků parc.č.7623/61 v k.ú.Židenice & pozemku parc.č.7623/70 v k.ú.Židenice?
<br> 2.Bylo požádáno o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu u pozemků parc.č.7623/61 v k.ú.Židenice & pozemku parc.č 7623/70 V k.ú.Židenice?
<br> 3.Dále Vás žádáme o sdělení,jakým způsobem jsou pozemky parc.c č.7623/61 v k.ú.Židenice a pozemku parc.č.7623/70 v k.ú.Židenice vedeny v současném územním plánu,zda se jedná o pozemky určené k zastavění,či o pozemky,na kterých může být umístěna stavba <.>
<br> 4.Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí,územní souhlas,uzavřena veřejnoprávní smlouva,vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o změně využití území dle stavebního zákona 11 pozemků parc.č.7623/215 v k.u.Židenice,palce c.7616/1 v k.' u.Židenice,parc.č.7616/2 v k.u.Židenice,parc.č.7615/1 v k.u.Židenice & pozemku parc č 7615/2 v k.ú.Židenice?
<br> 5.Bylo požádáno o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu u pozemků paxc.č.76231215 v k.ú Židenice,parc.č.7616/1 v k.u.Židenice,parc.č.7616/2 v k.u.Židenice,parc.c7615/1 v k.ú Židenice & pozemku parc č.7615/2 v k.u.Židenice?
<br> 6.Dále Vás žádáme o sdělení,jakým způsobem' jsou pozemky parc.č.7623/215 v k.ú.Židenice,parc.č.7616/1 v k.ú.Židenice,parc.č.7616/2 v k.ú.Židenice,parc.č.7615/1 v k.u.Židenice a pozemku parc.č.7615/2 v k.ú.Židenice vedeny v současném územním plánu,zda se jedná o pozemky urč...

Načteno

edesky.cz/d/5765952

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz