« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Odpověď na dotaz ze dne 29.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odpověď na dotaz ze dne 29.9.2022
<.>.KÉ ČÁE-í's'l,opsán Finanční k:.Wsmvav,ifĚÍiLkóáÁí/L GWCKÁ ze,529 na 32620
<br> | DATUM: 13.10.2—022
<br> !
<br> Odpověď na žádost o poskytnutí informace - nozemkv p.č.7623/61 a 7623/70 oba v k.ú.Židenice
<br> Vážená paní k Vaši žádosti o poskytnutí informace Vám poskytujeme inforrnace k části žádosti:
<br> 1) Nebylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí ani územní souhlas,nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva,nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby ani rozhodnutí o změně využití území dle stavebm'ho zákona na pozemcích p.č.7623/61 a 7623/70 oba v k.ú.Židenice <.>
<br> 2) Odloženo <.>
<br> 3) V současném územním plánu jsou pozemky p.č.7623/61 a 7623/70 oba v k.ú.Židenice vedeny jako plocha nestavební-volná,funkční typ — plocha parku.Pravidla pro využití těchto ploch najdete v územním plánu města Brna,který vám posílám v příloze <.>
<br> 4) Nebylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí ani územní souhlas,nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva,nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby ani rozhodnutí o změně využití území dle stavebního zákona na pozemku p.č.7623/215 v k.ú.Židenice <.>
<br> 5) Odloženo <.>
<br> 6) V současném územním plánu jsou pozemky p.č.7615/1,7615/2,7616/1,7616/2 a 7623/215 vše vk.ú.Židenice vedeny jako plocha nestavební-volná,ňmkění typ — plocha parku.Pravidla pro využití těchto ploch najdete v územním plánu města Brna,který vám posílám vpřiloze <.>
<br> Po posouzení Vaší žádosti sdělujeme,že dotazy uvedené pod body 2 a 5 se nevztahují k působnosti orgánů Městské části Brno-Vinohrady,proto byla podle & 14,odst.(5),písm.c) zákona č.106/199 Sb.o svobodném v přístupu k informacím,v platném znění,žádost V tomto rozsahu 0 dl o ž e n a <.>
<br> Příslušným orgánem !( vyřízení bodů 2 a S Vaši žádosti je Odbor vodního & lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna,Kounicova 67,602 00 Brno <.>
<br> Po posouzení Vaší žádosti sdělujeme,že dotazy uvedené v bodě 4,týkající se pozemků p.č.7615/1,7615/2,7616/1 & 7616/2 vše v ...

Načteno

edesky.cz/d/5765951

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz