« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením "Prodloužení chodníku u silnice I/20"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením "Prodloužení chodníku u silnice I/20" (283.32 kB)
*MUBLX00CFZUR*
MUBLX00CFZUR
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br>
Váš dopis zn <.>
Ze dne: 03.11.2022
Spisová značka: MUBL 18818/2022/OD
Číslo jednací: MUBL 19482/2022
Vyřizuje: XXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: valasek@mesto-blatna.cz
Datum: 14.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
o povolení změny stavby před jejím dokončením
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Obec Tchořovice,IČ: 006 67 871,Tchořovice 77,388 01 Blatná,kterou dle plné moci
zastupuje společnost
<br> S-pro servis s.r.o <.>,IČ: 060 16 910,Pivovarská 1272,388 01 Blatná
<br> (dále jen „stavebník“) dne 03.11.2022 podal k odboru dopravy MěÚ Blatná (dále jen „silniční
správní úřad“) žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením,pro stavbu:
<br> „Prodloužení chodníku u silnice I/20“ <,>
na pozemcích parc.č.82 a 1515/2 v katastrálním území a obci Tchořovice (dále jen „stavba“) <.>
<br> Stavební povolení na výše uvedenou stavbu bylo vydáno zdejším silničním správním úřadem
dne 25.03.2015 č.j.MUBL 1106/2015-3,nabytí právní moci dne 17.04.2015 <.>
<br> Stručný popis požadovaných změn stavby:
<br> Oproti vydanému stavebnímu povolení a ověřené projektové dokumentaci jsou navrženy
následující změny:
<br> 1.) Změna Z1: Doplnění ocelového zábradlí v délce 3,4 m před lávkou (vpravo ve směru
chůze od centra obce) <.>
<br> 2.) Změna Z2: Doplnění ocelového zábradlí v délce 7,5 m,v úseku od lávky k RD č.p.47
(vlevo ve směru chůze od centra obce) <.>
<br> 3.) Změna Z3: Úprava sjezdu k č.p.47.V místě sjezdu bude na chodníku zajištěno průchozí
pásmo šířky 0,9 m se sklonem 2 % <.>
<br> 4.) Změna Z4: U č.p.85 dojde k prodloužení chodníku o 13,25 m (sjezd k č.p.85 bude řešen
chodníkovým přejezdem,bude zajištěno průchozí pásmo šířky 0,9 m se sklonem 2 %) a
<br> Obec Tchořovice
Tchořovice 77
388 01 Blatná
<br> kterou dle plné moci zastupuje
<br> S-pro servis s.r.o <.>
Pivovarská 1272
388 01 Blatná
<br>
<br> Č.j.MUBL 19482/...

Načteno

edesky.cz/d/5764953

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz