« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva s pověřením řízení instituce do společnosti – Národní rozvojová banka, a. s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva s pověřením řízení instituce do společnosti – Národní rozvojová banka, a. s.
Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva s pověřením řízení instituce do společnosti – Národní rozvojová banka,a.s.| Úřední deska | Ministerstvo financí ČRodbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
←
→
Ministerstvo financí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva s pověřením řízení instituce do společnosti – Národní rozvojová banka,a.s.IČO: 44848943 <.>
Národní rozvojová banka,a.s.je speciální bankovní instituce,která vykonává činnost ve veřejném zájmu.Cílem banky je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje České republiky prostřednictvím poskytování zvýhodněných finančních produktů,zejména v oblastech malého a středního podnikání,rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky <.>
Charakteristika náplně funkce:
rozhodování ve věcech předmětu podnikání společnosti a řízení jejího chodu; 
realizace strategie společnosti definované akcionářem; 
řízení přímo podřízených útvarů a koordinace činnosti ostatních úseků,za účelem realizace činností v souladu se strategií společnosti a s finančně obchodním plánem na příslušný rok;
zabezpečení obchodního vedení společnosti ve smyslu platných Stanov společnosti;
koordinace a vykonávání dohledu nad klíčovými procesy ve společnosti a zajištění jejich optimalizace a zvyšování efektivity;
zajišťování dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti;
mezinárodní reprezentace společnosti na jednáních s obchodními partnery a dalšími organizacemi <.>
Základní požadavky:
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického,právního nebo technického směru; 
negativní osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb.(osoby narozené před 1.12.1971); 
bezdlužnost;
minimálně 3 let prokazatelné praxe ve funkci vrcholového managementu ve společnosti/společnostech v bankovní oblasti či jiných finančních institucích;
zkušenost s prací ve statutárních orgánech společností a s procesy Corporate Governance;
zkušenost s veden...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz