« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
Služební místo vrchní ministerský XXXX v odboru XX - Řízení státního dluhu a finančního majetku | Volná místa | Ministerstvo financí ČRoddělení 3003 - Systemizace,výběrová řízení a PIS
←
→
Datum od: 14.11.2022 Datum do: 24.11.2022
Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 411,v odboru 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku,odd.2003 - Správa a vypořádání finančních operací,v oboru služby: 1.Finance se služebním působištěm Praha <.>
Základní informace o služebním místě
doba úvazku: doba neurčitá
obor služby: 1.Finance
Charakteristika vykonávaných činností
spolupodílení se na vypořádání operací se státními dluhopisy a státními finančními aktivy.Zajišťování kontroly přijatých konfirmací a jejich evidence a verifikace v informačních systémech;
příprava,provádění a monitorování plateb,které plynou z finančních operací  při řízení státního dluhu a finančního majetku.Vedení a provádění rekonciliace platebních a majetkových účtů v oblasti státního dluhu a státních finančních aktiv;
zpracovávání a kompletování podkladů pro účetní zpracování a pro inventarizaci majetku.Kontrolování a verifikace věcné správnosti údajů předávaných do účetního systému MF;
plnění povinností vyplývajících ze zákona č.340/2015 Sb <.>,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
komplexní zajišťování správy agendy rozpočtové kapitoly 396 – Státní dluh  a 397 – Operace státních finančních aktiv včetně zpracování dokumentace k návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu a plnění rozpočtu kapitol;
komunikace se subjekty,se kterými MF spolupracuje při prodeji a správě státních dluhopisů zejména s primárními dealery a smluvními distributory státních dluhopisů,Českou národní bankou a Centrálním depozitářem cenných papírů,a.s.;
zodpovídání dotazů a komunikace na bázi klientského přístupu s občany. 
Nabízíme
pružná pracovní doba <,>
příspěvek z FKSP ve výši a...

Načteno

edesky.cz/d/5763827


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz