« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Odpověď na dotaz ze dne 14.9.2022 - dotaz na odstranění stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odpověď na dotaz ze dne 14.9.2022 - dotaz na odstranění stavby
?.|
<br> ?ATUML _ 04.10.2022 _ " Li- Ío-Ž-OLL.[
<br> Vyřízení žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím v platném znění
<br> Dne 30.09.2022 jsme obdrželi žádost Vaší společnosti o informace <.>
<br> Zasíláme požadované informace:
<br> 1.Vydává Vaše obec (obecní &ad,stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? - AN O
<br> 2.V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle 5 128 odst.4 a 5129 stavebního zákona od 1.2.2022 doposud - ŽÁDNÉ
<br> 3.Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby,jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby,zejména pak údaje o nemovitostech,kterých se projednávané odstranění týká — ŽÁDOST ODMÍTNUTA (viz rozhodnutí BVIN 05377/FIN/Kov ze dne 04.10.2022
<br> 4.Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu - ŽÁDNÉ
<br> Statutární „město Brno *
<br> Městská část Brno-'ýinoht
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ 'čÁsn anno _ VlNOHRADY,ooaoa FíNANČNÍ A vÝsravev,<.> „v_EíišQlwgajza9913314an.<.> <.>
<br> DATUM: 04.10.2022
<br> Úřad městské části statutámího města Brna,Brno-Vinohrady,odbor finanční a výstavby (dále jen „úřad“),jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 5 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),rozhodl v souladu s ustanovením š 15 odst.1 ve spojení s 5 2 odst.4 zákona o svobodném přístupu k informacím,o žádosti žadatele ze dne 30.10.2022 ve věci žádosti o poskytnutí informace
<br> takto:
<br> Podle ustanovení © 15 odst.1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí části informace,uvedené v bodě 3 odmítá <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Úřad obdržel dne 30.září 2022 žádost o poskytnutí informací,týkající se odstraňování staveb v k.ú.Židenice na území MČ Brno - Vinohrady,a to
<br> 1.Vydává Vaše obec (obecní úřad,stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5763782

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz