« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Usnesení 15. RM ze dne 7. 11. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 15. RM ze dne 7. 11. 2022 (628.66 kB)
Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění.1 Číslo jednání: 15 Datum: 07.11.2022 RM15-2022/1 Projednání diskuse z minulého jednání RM Rada města I.b e r e n a v ě d o m í plnění úkolů z diskusních příspěvků z minulého jednání rady města.Termín: Zodpovídá: XXXXXXXX XXXXXXXXXX RMXX-XXXX/X Periodická inventarizace majetku a závazků za rok XXXX se stavem k 31.12.2022 Rada města I.s ch v a l u j e Periodickou inventarizaci majetku a závazků za rok 2022 se stavem k 31.12.2022 a inventarizační komise pro rok 2022 dle přílohy.II.p o v ě ř u j e starostu města podpisem Nařízení řádné periodické inventarizace za rok 2022.Termín: Zodpovídá: XXXX XXXX,DiS.RMXX-XXXX/X Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě Rada města I.s ch v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s paní MUDr.R.N <.>,bytem Březnice,jejímž předmětem je zřízení bezplatného věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení,údržbě,opravách a provozování dešťové kanalizace včetně jejího příslušenství na služebném pozemku parc.č.71/3,kat.území Bor u Březnice,s právem vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,údržbou,opravami a provozováním dešťové kanalizace,a to na dobu neurčitou,ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene města Březnice.BŘEZNICE Město Březnice Náměstí 11,262 72 Březnice RADA Soupis usnesení Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění.2 II.p o v ě ř u j e starostu města podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.Termín: Zodpovídá: XXXX XXXX,DiS.RMXX-XXXX/X Březnice - Smlouva o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc.č.1069 a parc.č.2227/1 ve prospěch pozemku parc.č.1072/2,vše v k.ú.a obci Březnic...

Načteno

edesky.cz/d/5763710

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz