« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa
Služební místo vrchní ministerský XXXX v odboru XX – Daňová legislativa | Volná místa | Ministerstvo financí ČRoddělení 3003 - Systemizace,výběrová řízení a PIS
←
→
Datum od: 11.11.2022 Datum do: 21.11.2022
Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 2785,v odboru 32 – Daňová legislativa,odd.3201 – Obecná daňová legislativa,v oborech služby: 2.Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 22.Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha <.>
Základní informace o služebním místě
doba úvazku: doba neurčitá
předpokládaný nástup: leden až únor 2023
obory služby: 2.Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry; 22.Legislativa a právní činnost
termín pro podávání přihlášek do: 21.listopadu 2022
Charakteristika vykonávaných činností
tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností,právních úprav věcí dosud zákony neupravených,komunitárních předpisů,jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení a zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům,zejména v oblasti legislativy daně z hazardních her,hazardních her,majetkových daní,daně silniční,daně z digitálních služeb,poplatků,jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní;
analýza problematiky v oblasti legislativy daně z hazardních her,hazardních her,majetkových daní,daně silniční,daně z digitálních služeb,poplatků,jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní a analyzování stávajícího stavu a navrhování v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,včetně koordinace výše uvedené legislativy,a to i z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu;
spolupráce na zpracovávání koncepce daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcnýc...

Načteno

edesky.cz/d/5761298

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz