« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Oznámení insolvenčního správce o zahájení řízení na výběr zájemce o koupi souboru nemovitostí označeného jako „Areál Balaton“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení insolvenčního správce o zahájení řízení na výběr zájemce o koupi souboru nemovitostí označeného jako „Areál Balaton“
IČ: 28398483,DIČ: CZ28398483
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze,oddíl A,vložka 61537
Fio banka,a.s.- 2400889434/2010
<br> ARROWS INSOLV,v.o.s <.>,Plzeňská 3350/18,150 00 Praha 5
tel.: +420 222 361 153,fax: +420 222 361 286
e-mail: info@insolv.cz,datová schránka: 5fkrpx5
<br> Oznámení insolvenčního správce o zahájení řízení na výběr zájemce o koupi souboru nemovitostí
zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka MAVET a.s <.>,sídlem Hořovice,Zámecká 232 <,>
<br> PSČ 268 01,IČO 46973591
<br> ARROWS INSOLV,v.o.s <.>,sídlem Praha 5,Plzeňská 3350/18,PSČ 150 00,IČO 28398483 <,>
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl A,vložka 61537 (dále
jen „Insolvenční správce“),jako insolvenční správce dlužníka MAVET a.s <.>,sídlem Hořovice <,>
Zámecká 232,PSČ 268 01,IČO 46973591 (dále jen „Dlužník“),proti němuž je vedeno
insolvenční řízení u Krajského soudu v Praze pod sp.zn.KSPH 39 INS 4256/2009,tímto
oznamuje zahájení řízení na výběr zájemce o koupi souboru těchto nemovitých věcí,které tvoří
jednotný funkční celek:
1) pozemek parc.č.st.325,jehož součástí je stavba bez čp/če,způsob využití jiná st <.>,postavená
na tomto pozemku,vše k.ú.Vladislav;
2) pozemek parc.č.st.326,jehož součástí je stavba bez čp/če,způsob využití bydlení,postavená
na tomto pozemku,vše k.ú.Vladislav;
3) pozemek parc.č.st.544,jehož součástí je stavba vod.dílo,hráz př <.>,která stojí na tomto
pozemku a dále též na pozemcích parc.č.st.545,parc.č.st.546 a parc.č.st.547,vše k.ú <.>
Vladislav,a pozemcích parc.č.st.271,parc.č.st.272 a parc.č.st.273,vše k.ú.Smrk na
Moravě;
4) pozemek parc.č.560/27,k.ú.Vladislav;
5) pozemek parc.č.565/1,k.ú.Vladislav;
6) pozemek parc.č.565/3,k.ú.Vladislav;
7) pozemek parc.č.565/4,k.ú.Vladislav;
8) pozemek parc.č.565/5,k.ú.Vladislav;
9) pozemek parc.č.565/6,k.ú.Vladislav;
10) pozemek parc.č.565/8,k.ú.Vladislav;
11) pozemek parc.č.1614/2,k.ú.Vladislav;
12) pozemek parc.č.st.271,k.ú.Smrk na Moravě,na kterém stojí stavba vod.dílo,hráz př.<,>
která je so...

Načteno

edesky.cz/d/5759274

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz