« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 36 – Finanční trhy III

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 36 – Finanční trhy III
Služební místo vrchní ministerský XXXX v odboru XX – Finanční trhy III | Volná místa | Ministerstvo financí ČRoddělení 3003 - Systemizace,výběrová řízení a PIS
←
→
Datum od: 9.11.2022 Datum do: 29.11.2022
Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada,FM 3746,v odboru 36 – Finanční trhy III,odd.3604 – Finanční inovace,v oborech služby: 6.Finanční trh a 22.Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha <.>
Základní informace o služebním místě
doba úvazku: doba neurčitá
předpokládaný nástup: leden až únor 2023
obory služby: 6.Finanční trh a 22.Legislativa a právní činnost
termín pro podávání přihlášek do: 29.listopadu 2022
Charakteristika vykonávaných činností
vytváření návrhů nejsložitějších legislativních a nelegislativních úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky v oblasti inovací na finančním trhu a zajišťování jejich harmonizace s právem EU;
vyhodnocování významných legislativních,kompetenčních a jiných změn v oblasti inovací na finančním trhu;
vytváření návrhů koncepce politiky finančního trhu v oblasti inovací na finančním trhu a provádění analýzy;
zpracovávání stanovisek a připomínek k právním předpisům z hlediska dopadu  na inovace na finančním trhu;
zpracovávání,předkládání a vyhodnocování dopadové a srovnávací studie v oblasti inovací na finančním trhu;
zastupování ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU a připravování podkladů po jednání zástupce ČR v Radě EU a jejích výborech v oblasti inovací na finančním trhu;
spolupráce při zpracování právních předpisů a strategických dokumentů upravujících oblast inovací na finančním trhu s příslušnými orgány dohledu,profesními a spotřebitelskými sdruženími a s dalšími dotčenými subjekty;
zabezpečování a zpracovávání další agendy ve vztahu k orgánům EU,OECD  a dalších mezinárodních organizací v oblasti inovací na finančním trhu. 
Nabízíme
pružná pracovní doba <,>
příspěvek z FKSP ve výši až 10 000 Kč/rok...

Načteno

edesky.cz/d/5756758

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz