« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo financí - Služební místo vrchní ministerský rada – kontrolor/kontrolorka VSK v odboru 17 – Kontrola

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo financí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Služební místo vrchní ministerský rada – kontrolor/kontrolorka VSK v odboru 17 – Kontrola
Služební místo vrchní ministerský rada – kontrolor/kontrolorka VSK v odboru 17 – Kontrola | Volná místa | Ministerstvo financí ČRoddělení 3003 - Systemizace,výběrová řízení a PIS
←
→
Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský XXXX - kontrolor/kontrolorka VSK,FM XXXX,v odboru XX – Kontrola,odd.1704 – Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště,v oboru služby: 3.Audit se služebním působištěm Praha <.>
Základní informace o služebním místě
doba úvazku: doba neurčitá
obor služby: 3.Audit
Charakteristika vykonávaných činností
posuzování metodických materiálů pro oblast finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření předkládané orgány veřejné správy a jednotlivými útvary ministerstva a vypracovávání k nim odborných stanovisek;
spolupráce na vytváření návrhů celostátních systémových opatření pro zkvalitnění řízení a finanční kontroly finančních prostředků poskytovaných z veřejných zdrojů;
zpracovávání plánů kontrolní činnosti pro oblast veřejnosprávní kontroly s  celorepublikovou působností;
zajišťování kvality výstupů kontrolní,auditní a přezkoumávající činnosti za svěřenou oblast,včetně zpracovávání souvisejícího metodického usměrňování;
zajišťování přímého výkonu následné veřejnosprávní kontroly ve stanoveném rozsahu a kvalitě,včetně koordinace a metodického řízení tohoto výkonu;
zajišťování přímého výkonu přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve stanoveném rozsahu,kvalitě a v zákonných termínech,včetně koordinace a metodického řízení výkonu přezkoumávání hospodaření,dozoru a kontroly výkonu přenesené působnosti;
zpracovávání a předkládání souhrnných kontrolních výstupů a podkladů pro roční zprávu o výsledcích finančních kontrol a navrhování celostátních systémových opatření v nastavení finanční kontroly a auditu;
zpracovávání a předkládání podkladů,odborných stanovisek a připomínek k návrhům právních předpisů a k jiným materiálům,vyžádaných útvary ministerstva nebo...

Načteno

edesky.cz/d/5752697

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo financí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz