« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - Aukční vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AV_č_ULT_090_2022_Štětí_II_.docx
6338/ULT/2022-ULTM
Čj.: UZSVM/ULT/4833/2022-ULTM
<br> AUKČNÍ VYHLÁŠKA
Č.EAS/ULT/090/2022
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 06.12.2022 v 10:00 hodin <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 07.12.2022 v 10:00 hodin <.>
<br>
Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Litoměřice <,>
Na Valech 525/12,412 01 Litoměřice,za který právně jedná Ing.XXXX XXXXXX,ředitelka odboru Odloučené pracoviště Litoměřice,na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění <,>
Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXX DiS <.>,telefonní číslo: XXX XXX XXX
e-mail: pavla.hisemova@uzsvm.cz
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br>
1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 2.564,00,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-8124411/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 05.12.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zasl...

Načteno

edesky.cz/d/5752461

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz